Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Argumentacja prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3002 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Argumentacja prawnicza
Jednostka: Katedra Teorii Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Grabowski
Prowadzący grup: Andrzej Grabowski
Strona przedmiotu: http://law.uj.edu.pl/ktp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

UWAGA: WYKŁAD BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ ONLINE W CZWARTKI 15.oo - 17.15 na MSTeams

Efekty kształcenia:

1. student zna podstawowe pojęcia teorii uzasadnień prawniczych i podstawowe techniki argumentacyjne oraz posiada wiedzę dotyczącą błędów w argumentacji prawniczej K_W02 (2), K_W10 (2), K_W14 (3)

2. student zna historię rozwoju teorii argumentacji K_W02 (1)

3. student zna strukturę uzasadnień decyzji prawnych oraz potrafi zidentyfikować i ocenić argumenty zawarte w decyzjach prawnych K_W10 (2)

4. student posiada umiejętność skutecznej argumentacji i prowadzenia poprawnej dyskusji argumentacyjnej K_W14 (3), K_U06 (2), K_07 (2)

5. student ma świadomość znaczenia etyki w życiu społecznym, szczególnie w pracy prawnika, oraz rozumie znaczenie i konsekwencje decyzji prawnych K_K02 (2), K_K03 (2)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu w sesji zasadniczej. Zapisy na egzamin przez system USOS, początek zapisów – 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu. Zakres egzaminu: zagadnienia przedstawione w trakcie wykładu oraz treść trzech pozycji wymienionych jako „Literatura podstawowa”. Forma egzaminu: 10 pytań testu wielokrotnego wyboru oraz 10 pytań „do uzupełnienia”. Czas trwania egzaminu: 40 minut. Skala ocen: 0-11 ndst; 12-14 dst; 15 dst plus; 16-17 db; 18 db plus; 19-20 bdb


UWAGA: PRZYKŁADOWY ZESTAW EGZAMINACYJNY NA STRONIE KATEDRY TEORII PRAWA

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusje oxfordzkie w trakcie wykładów, wspólna analiza kazusów argumentacyjnych, egzamin pisemny, prawdopodobnie online


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, analiza kazusów,

dyskusja, krytyczna analiza tekstów źródłowych


Bilans punktów ECTS:

6 pkt ECTS x 25 godz. = 150 godz.

w tym: 76 godz. kontaktowych i 74 godz. niekontaktowych (praca własna studenta)

Wykład – 45 godz.

Egzamin – 1 godz.

Konsultacje z prowadzącym wykład – 30 godz.

Łącznie 76 godz. kontaktowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Wykład przedstawia teorie argumentacji prawniczej powstałe w drugiej połowie XX wieku (Viehweg, Toulmin, Perelman, MacCormick, Alexy, Aarnio, Peczenik, Atienza). Celem wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z teorią przydatną w uzasadnianiu decyzji prawnych oraz sposobami argumentacji prawniczej w sytuacji sporu sądowego.

Pełny opis:

1.Analiza powstania i etapów rozwoju teorii argumentacji prawniczej.

2. Identyfikacja przedmiotu teorii argumentacji prawniczej. Sfery argumentacji prawniczej oraz kryteriów wyodrębnienia argumentacji prawniczej. Zakres przedmiotowy argumentacji sądowej. Prezentacja modeli sądowego stosowania prawa (modele Jerzego Wróblewskiego, Carlosa E. Alchourróna i Eugenio Bulygina, Aleksandra Peczenika)

3. Analiza topicznej teoria argumentacji prawniczej Theodora Viehwega w kontekście renesansu koncepcji prawa natury w powojennych Niemczech.

4. Omówienie teorii argumentacji praktycznej Stephena Edelstona Toulmina i „Nowej Retoryki” Chaïma Perelmana; pojęcia argumentacji i audytorium partykularnego oraz uniwersalnego. Logika prawnicza jako „Nowa Retoryka”.

5. Analiza teorii argumentacji prawniczej Neila MacCormicka: model dedukcyjny rozumowań prawniczych dla clear cases i typologia problemów dla hard cases:

6. Omówienie teorii dyskursu prawniczego Roberta Alexy’ego: zagadnienie uzasadnienia reguł dyskursu praktycznego, reguły ogólnego dyskursu praktycznego. Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu prawniczego. Reguły i formy argumentacji prawniczej. Uzasadnienie wewnętrzne i zewnętrzne decyzji prawnych.

7. Prezentacja stanu współczesnej teorii argumentacji prawniczej: wpływ teorii konstytucyjnego państwa prawa na argumentację prawniczą w paradygmacie postpozytywistycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Arthur Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2002

2.Tomasz Gizbert–Studnicki, „Podstawy argumentacji prawniczej”, Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo CCXLIV, 1772 (1995), s. 35-43

3.Andrzej Grabowski, „Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego”, w: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa 2 (2003), s. 45-63.

Literatura uzupełniająca:

1.Chaïm Perelman, Logika prawnicza. Nowa Retoryka, Warszawa 1984

2.Chaïm Perelman, Imperium retoryki, Warszawa 2002

3.Lech Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988 (część I)

4.Manuel Atienza, Las Razones del Derecho. Teorías de la argumentacion jurídica, Madrid 1992

5.Ulfrid Neumann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986

6.Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, Frnakfurt am Main 1978 [lub wersja angielska]

7.Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1978  

Uwagi:

wykład dla studentów 2-5 roku studiów (studia stacjonarne)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.