Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część szczególna prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3003 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Część szczególna prawa karnego
Jednostka: Katedra Prawa Karnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Piotr Kardas, Janusz Raglewski, Włodzimierz Wróbel
Prowadzący grup: Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Mikołaj Iwański, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Włodzimierz Wróbel, Witold Zontek
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/karne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość rozwoju historycznego poszczególnych przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego w perspektywie prawnoporównawczej

2. Znajomość dogmatycznej charakterystyki poszczególnych typów czynów zabronionych zawartych w części szczególnej kodeksu karnego

3. Znajomość i poprawna interpretacja tekstów aktów normatywnych, zawierających przepisy prawnokarne, oraz judykatów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

4. Znajomość funkcji i aksjologicznych podstaw poszczególnych przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego


Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Prawo karne materialne – część ogólna

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, składający się z 10 pytań w formie kazusów lub pytań otwartych; czas trwania: 120 minut.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, składający się z 10 pytań w formie kazusów lub pytań otwartych; czas trwania: 120 minut.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (ćwiczenia), prezentacje multimedialne (wykład, ćwiczenia), e-learning (wykład, ćwiczenia)

Bilans punktów ECTS:

6 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Pełny opis:

Przestępstwa przeciwko życiu

Przestępstwa przeciwko zdrowiu,

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku

Przestępstwa komunikacyjne

Wolność, cześć i nietykalność osobista

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Przestępstwa przeciwko urzędom, korupcja, Przestępstwa przeciw-ko porządkowi publicznemu.

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Przestępstwa przeciwko dokumentom, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Przestępstwa przeciwko mieniu

Literatura:

1. materiał podawany na wykładach oraz ćwiczeniach

2. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117 – 277 k.k., Warszawa 2013

3. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 278 – 363 k.k., Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.