Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3004 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Florczak-Wątor
Prowadzący grup: Monika Florczak-Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1) Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpośredniego stosowania Konstytucji

2) Zdobycie umiejętności krytycznej analizy tekstu Konstytucji i orzecznictwa z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej

3) Zdobycie wiedzy dotyczącej treści konstytucyjnych praw i wolności jednostki oraz warunków ich ograniaczania

4) Zdobycie umiejętności identyfikowania przypadków naruszania praw i wolności jednostki

5) Zdobycie umiejętności podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony praw człowieka

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z Prawa konstytucyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny – test 30 pytań jednokrotnego wyboru.


Skala ocen:

29-30 pkt bdb (5.0)

27-28 pkt plus db (4.5)

23-26 pkt db (4.0)

21-22 pkt plus dst (3.5)

16-20 pkt dst (3.0)

0-15 pkt ndst (2.0)Terminy egzaminów i zaliczeń:

20.01 godz. 18, 1.02 godz. 10, 22.02 godz. 10. Obowiązują zapisy przez USOS.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), metody podające (prezentacja multimedialna), formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja tekstu Konstytucji, analiza orzecznictwa TK i orzecznictwa sądowego)

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są: koncepcje praw człowieka, teoria wykładni konstytucji, zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, zasady ogólne Konstytucji RP, warunki ograniczania praw konstytucyjnych, normatywna treść poszczególnych wolności i praw, horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych.

Pełny opis:

1. Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w kontekście zasady jej bezpośredniego stosowania

2. Zasady ogólne - godność, wolność, równość

3. Rodzaje praw konstytucyjnych

4. Prawo do życia

5. Prawo do prywatności

6. Prawo do sądu

7. Wolność sumienia i religii

8. Wolność wypowiedzi

9. Wolność zrzeszania

10. Wolność zgromadzeń

11. Prawo dostępu do informacji publicznej

12. Prawo do własności

13. Prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne

14. Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych

15. Dopuszczalne ograniczenia praw konstytucyjnych

16. Ochrona praw konstytucyjnych

Literatura:

Materiał podstawowy to materiał podawany na wykładzie.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018,

2. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999,

3. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997,

4. Godność człowieka jako kategoria prawna, red. K. Complak, Wrocław 2001,

5. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002,

6. Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów pod red. J. Ciapały K. Flagi – Gieruszyńskiej, Szczecin 2006

7. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.