Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie egzekucyjne sądowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3037 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne sądowe
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Flejszar
Prowadzący grup: Radosław Flejszar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji zasad obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym:

K_W02(3),K_W06(2), K_W07(2), K_W12(2), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_K01(3), K_K02(2)


Znajomość treści i wykładni przepisów objętych zakresem wykładu :

K_W02(3),K_W03(2),K_W04(3),K_W06(3),K_W12(2),K_W14(2),K_W15(2),K_U04(3), K_U06(2), K_U07(3),K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3), K_U17(2), K_K01(3), K_K05(2)


Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych:

K_W02(3), K_W06(3), K_W09(2), K_W10(2)K_W14(2), K_W15(2), K_U01(2), K_U02(2), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U12(3), K_U16(3),K_K01(3)K_K04(2)


Umiejętność stosowania w praktyce poznanych przepisów w postępowaniu egzekucyjnym

K_W02(3), K_W03(2), K_W06(2), K_W13(3), K_W14(2), K_W15(2), K_W16(2), K_U02(2), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3), K_U14(2), K_K01(3), K_K02(3), K_K05(2)

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z Prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na wykładzie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru

Czas trwania egzaminu : 30 minut

Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo, rok 3

Skrócony opis:

Postępowanie egzekucyjne sądowe. Wykład z tego przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie, rodzaj i cele egzekucji i postępowania egzekucyjnego; źródła prawa egzekucyjnego; zasady postępowania egzekucyjnego; stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania rozpoznawczego, egzekucyjnego w administracji, upadłościowego i naprawczego, karnego wykonawczego; podmioty postępowania egzekucyjnego; czynności postępowania egzekucyjnego i koszty; podstawy egzekucji; ograniczenia egzekucji; środki zaskarżenia i powództwa przeciw egzekucyjne; egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych; egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego,; egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej; egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu z Postępowania egzekucyjnego sądowego.

1. Pojęcia ogólne:

- pojecie i cel egzekucji oraz postępowania egzekucyjnego,

- źródła sądowego prawa egzekucyjnego,

- rodzaje egzekucji,

- zasady postępowania egzekucyjnego,

2. Stosunek postępowania egzekucyjnego do innych postępowań:

- postępowania rozpoznawczego,

- postępowania egzekucyjnego w administracji,

- postępowania upadłościowego i naprawczego,

- karnego wykonawczego,

3. Podmioty postępowania egzekucyjnego:

- organy egzekucyjne,

- uczestnicy postępowania egzekucyjnego,

4. Właściwość organów egzekucyjnych:

- komornik,

- sąd,

5. Czynności postępowania egzekucyjnego :

- pojęcie i rodzaje,

- system środków przymusu,

6. Podstawy egzekucji:

- tytuły egzekucyjne,

- klauzule wykonalności,

- dalsze tytuły egzekucyjne,

- szczególne tytuły wykonawcze.

7. Wszczęcie egzekucji:

- wszczęcie egzekucji,

- dalsze czynności,

- zbieg egzekucji i zabezpieczeń roszczeń.

8. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego:

- zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

- umorzenie postępowania egzekucyjnego.

9. Ograniczenia egzekucji:

- ograniczenia o charakterze podmiotowym,

- ograniczenia o charakterze przedmiotowym.

10. Koszty egzekucji:

- pojęcie i rodzaje,

- zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu egzekucyjnym,

- zasady ponoszenia kosztów egzekucji..

Literatura:

1. A. Marciniak „Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych.” Warszawa 2008,

2. A. Marciniak „Ograniczenie egzekucji sądowej”. Łódź 1986

3. A. Cudak, Skarga na czynność komornika Sopot 1998r,

4. Wł. Siedlecki, Z. Świeboda : „Postępowanie cywilne”. Zarys wykładu wydanie 5 Warszawa 2004,

5. W. Broniewicz: „Postępowanie cywilne w zarysie.” Warszawa 2005,

6. S. Dalka, J. Rodziewicz „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.” Komentarz Gdańsk 1994,

7. W. Kowalski „Odpowiedzialność małżonka dłużnika i nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c.” PPE 2004 nr 10-12,

8. J. Jankowski „Nowelizacja Kodeksu postępowania cz. III Postępowanie egzekucyjne” MoP. 2004 nr 22,

9. J. Jankowski „Nowelizacja K.P.C. wprowadzona w 2005r.” Warszawa 2005,

10. M. Sorysz „Nowy system zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji K.P.C. z 2.07. 2004r.” MoP 2005 nr 2.

11. Z. Świeboda „Komentarz do Kodeksu Postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.” Warszawa 2004,

12. Z. Świeboda „Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa oraz podmiotom gospodarczym”. Przegląd Sądowy 1994 nr 9,

13. E. Wengerek „Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji.” PiP 1963 nr 1,

14. E. Wengerek „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.” Warszawa 1972,

15. E. Wengerek „Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych.” Warszawa 1978,

16. F. Zedler „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz t. IV” Toruń 1995,

17. F. Zedler „Powództwo o zwolnienie od egzekucji”. Warszawa 1973.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.