Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bioetyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3083 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Etyka i bioetyka prawnicza
Jednostka: Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Soniewicka
Prowadzący grup: Marta Soniewicka
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kfpep/joomla2/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=42&lang=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowych nurtów we współczesnej etyce w odniesieniu do prawa i umiejętność ich identyfikowania

K_W01(1), K_W02(1), K_W03(3), K_W04(3), K_W14(3), K_U01(3), K_U12(3), K_U17(3), K_K10(3)


2. Znajomość współczesnych wyzwań etycznych dla prawa, zwłaszcza na gruncie medycyny i biologii oraz w związku z globalizacją i rozwojem technologii oraz umiejętnośc analizowania dylematów moralnych w społeczeństwie liberalno-demokratycznym

K_W01(1), K_W02(1)K_W03(3),K_W04(3),K_W06(2), K_W07(2) K_W14(2), K_U01(3),K_U04(2), K_U12(3),K_U13(1), K_U17(3), K_K01(2), K_K06(2), K_K10(3)


3. Rozwijanie kompetencji analitycznych oraz umiejętności rozumowania, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia sporów i argumentacji na przykładach tzw. trudnych przypadków w prawie:

K_W03(3), K_W04(), K_W06(2), K_W14(2),K_W15(2) K_U04(2), K_U07(1), K_K10(3)


4. Pogłębianie wiedzy na temat działań moralnych: motywów i racji postępowania, a także konsekwencji działań K_W03(3), K_W06(2) K_U07(1), K_U12(3), K_U17(3), K_K02(1), K_K03(1), K_K08(3)


5. Pogłębianie wiedzy z filozofii (z elementami psychologii, socjologii, ekonomii) w celu lepszego zrozumienia problemów prawnych, społecznych i etycznych społeczeństwa K_W01(1), K_W02(1), K_W03(3), K_W07(2), K_W15(2), K_U01(3), K_U12(3), K_U17(3), K_K06(2), K_K07(2)


Prerekwizyt:

Etyka i bioetyka prawnicza WPA-10.P-3083

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań). Czas trwania egzaminu to 30 minut. Zapisy poprzez system USOS.

Możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie (bez warunków wstępnych), zapisy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami. Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza problemów etycznych i prawnych na przekładach podawanych podczas wykładu: samodzielne prace zaliczeniowe na jeden z tematów wskazanych w programie (dla zainteresowanych).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja dylematów moralnych, trudnych przypadków w prawie, myślowych eksperymentów w filozofii), prezentacje multimedialne (prezentacje Power-Point do wykładów, dostępne dla studentów po wykładzie), praca indywidualna z chętnymi studentami (opracowanie argumentacji etyczno-prawnej an podstawie wybranych trudnych spraw)

Bilans punktów ECTS:

6 pkt ECTS x 25 godz. = 150 godz., w tym:

76 godz. kontaktowych

74 godz. niekontaktowe (praca własna studenta)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1) wprowadzenie do etyki (przedstawienie granic dyskursu bioetycznego; omówienie najważniejszych współczesnych nurtów etycznych w odniesieniu do problemów prawa, medycyny, globalizacji i rozwoju technologii; analizę podstawowych pojęć etycznych takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, równość)

2) zagadnienia szczegółowe wzbudzające w ostatnich latach wiele kontrowersji i stanowiących wyzwania dla współczesnych systemów liberalno-demokratycznych (w tym m.in. takie zagadnienia jak: prawne i etyczne problemy prokreacji, seksualności, problemy genetyki klinicznej, dyskryminacji, feminizmu, eksperymentów medycznych, eutanazji, tortur, obowiązku pomocy, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prawa do zdrowia, praw zwierząt, swobody ekspresji).

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1) wprowadzenie do etyki (przedstawienie granic dyskursu bioetycznego; omówienie najważniejszych współczesnych nurtów etycznych w odniesieniu do problemów prawa, medycyny, globalizacji i rozwoju technologii; analizę podstawowych pojęć etycznych takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, równość)

2) zagadnienia szczegółowe wzbudzające w ostatnich latach wiele kontrowersji i stanowiących wyzwania dla współczesnych systemów liberalno-demokratycznych (w tym m.in. takie zagadnienia jak: prawne i etyczne problemy prokreacji, seksualności, problemy genetyki klinicznej, dyskryminacji, feminizmu, eksperymentów medycznych, eutanazji, tortur, obowiązku pomocy, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prawa do zdrowia, praw zwierząt, swobody ekspresji).

Literatura:

Materiał podstawowy: materiał podawany na wykładzie

Literatura uzupełniająca:

1. J.Stelmach, B.Brożek, M.Soniewicka, W.Załuski "Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer, Warszawa 2010;

2. M. Sandel, "Justice. What's the Right Thing to do?, New York 2009;

3. "Przewodnik po etyce", P.Singer (red.), Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.