Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych – warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3180 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych – warsztaty
Jednostka: Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Załuski
Prowadzący grup: Wojciech Załuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Znajomość narzędzi badawczych stosowanych w ramach Law and Economics (ekonomicznej analizy prawa) i umiejętność ich wykorzystania w analizie zagadnień z zakresu takich działów prawa, jak prawo zobowiązań, prawo deliktowe, prawo własności, prawo karne, prawo procesowe (cywilne i karne).

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo i aktywność podczas 'warsztatów'.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

-

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Warsztat ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami współczesnej ekonomii oraz sposobami ich wykorzystania w analizie wybranych zagadnień różnych gałęzi prawa. Szczególny nacisk zostanie położony na teorię gier jako narzędzie o wyjątkowej dużej użyteczności dla analizy interakcji społeczno-prawnych.

Pełny opis:

WPROWADZENIE DO METOD BADAWCZYCH LAW AND ECONOMICS

1. Przegląd metod badawczych Law and Economics (m.in. teoria gier, teoria decyzji, pojęcie ekonomicznej efektywności, model homo oeconomicus, ekonomia behawioralna)

ZASTOSOWANIA

2. Prawo własności (w tym twierdzenie Coase'a)

3. Prawo zobowiązań

4. Prawo deliktowe

5. Proces karny i cywilny

6. Prawo karne

7. Prawo konstytucyjne (w tym twierdzenia Arrowa i Sena)

8. Pojęcie sprawiedliwości w ujęciu teoriogrowym

Literatura:

Podstawowym punktem odniesienia dla dyskusji 'warsztatowych' będzie praca R. Cooter. T. Ulen, Law & Economics, Boston 2010 (polskie tłumaczenie: Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck 2009).

Literatura dodatkowa:

(1) J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięc wykładów o ekonomii prawa, Kraków 2007.

(2) W. Załuski, Game Theory in Jurisprudence, Kraków 2013.

(3) W. Farnsworth, The Legal Analyst, Chicago 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.