Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3181 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
Jednostka: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Adamczak, Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Prowadzący grup: Agnieszka Adamczak, Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych (K_W11 (2); K_W12 (3); K_U04 (2); K_U07 (2)).

2. Dostarczenie narzędzi do obrony określonych rozwiązań prawnych w oparciu o wiedzę na temat składających się na ich zaplecze idei politycznych (K_W02 (2); K_U13 (3); K_U17 (3)).

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw polskiego porządku prawnego (K_W12 (3); K_U01 (2); K_K05 (1); K_K07 (2); K_K09(2)).Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ustalane na początku semestru w zależności od liczby uczestników wykładu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin końcowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład), metody praktyczne (dyskusja).

Bilans punktów ECTS:

4 (wykład 30 godzin)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony został na trzy moduły tematyczne, wprowadzające studentów w najważniejsze zagadnienia i problemy współczesnej praktyki demokratycznej, z odwołaniem do bieżących wydarzeń politycznych i zjawisk społecznych. Celem jest ukazanie wielowymiarowości debat dotyczących uwzględnienia w porządku prawnym wartości takich jak tolerancja, wolność, czy sprawiedliwość, a także specyfiki polskich rozwiązań w tym zakresie na tle głównych współczesnych tendencji filozofii politycznej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

- rola mitu politycznego i mitu prawnego w życiu współczesnych społeczeństw;

- tolerancja i wielokulturowość (czy istnieje tożsamość kultury zachodniej?);

- religia a polityka (między francuskim a amerykańskim modelem relacji państwo-Kościół);

- sprawiedliwość;

- demokracja (ustrój najgorszy z najlepszych czy najlepszy z najgorszych? współczesne próby udoskonalenia demokracji: deliberatywna, partycypacyjna);

- wolność i władza;

- problemy etyki praktycznej.

Literatura:

Wskazane fragmenty prac:

1. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.

2. Oblicza demokracji, red. R. Legutko, J. Kloczkowski, Kraków 2002.

3. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002.

4. Przyszłość demokracji, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2005.

5. M. Sandel, Sprawiedliwość: jak postępować słusznie, 2013.

6. Współczesna filozofia polityki: wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.