Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3235 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
Jednostka: Katedra Teorii Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Araszkiewicz
Prowadzący grup: Michał Araszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość i umiejętność identyfikacji problemów związanych z interpretacją orzeczeń sądowych: K_W02 (3), K_W04 (3), K_W07 (2), K_U06 (3), K_U17 (3), K_K02 (2)

2. Znajomość podstawowych oraz szczegółowych problemów związanych z konstruowaniem argumentacji opartej na orzeczeniach sądowych, umiejętność wyszukiwania orzeczeń sądowych oraz identyfikacji ich poszczególnych części: K_W012 (2), K_W15 (2), K_U08 (3), K_U09(2), K_U10(2), K_U14(3), K_K1(2)

3. Znajomość problematyki komputerowych systemów reprezentujących rozumowania oparte o kazusy: K_W10(3), K_W12(2), K_W16(3), KU12_3, K_U16(3)

4. Znajomość podstawowych pojęć związanych ze sporami i konfliktami pozasądowymi oraz klasyfikacja metod rozwiązywania tych sporów

K_W14(3), K_U12(3), K_K03(3), K_K08(2)


5. Znajomość problematyki komputerowych systemów wspierających proces polubownego rozwiązywania sporów oraz umiejętność wskazania oraz wyjaśnienia silnych oraz słabych stron tych systemów: K_W04 (2), K_W16 (3), K_U04 (1), K_U16 (2), K_K02 (2), K_K03 (3), K_K04 (3), K_K08 (2), K_K06(3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Czas trwania egzaminu 30 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Student nie musi przystąpić do 1 terminu w sesji zasadniczej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy, prezentacja w trakcie wykładu (indywidualna lub przygotowana w zespole).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS x 25 godzin = 125 godzin, w tym:

- 58 godzin kontaktowych

- 67 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przestawienie metodologii rozumowań prawniczych opartych na kazusach (Case-based Reasoning) w kontekstach sądowych i pozasądowych. Ta problematyka jest szeroko omawiana w szkołach prawa w krajach anglosaskich, ale z uwagi na znaczącą i ciągle wzrastającą rolę orzecznictwa sądowego w Europie, należy zwrócić uwagę na systematyczne kształcenie w zakresie tych kwestii. Wykład prowadzony jest w języku angielskim, gdyż większość relewantnej literatury na ww. temat jest opracowana właśnie w tym języku.

Plan wykładów (moduły obejmujące 2 albo 3 wykłady każdy)

1. Pojęcie case-based reasoning (CBR) w prawie i etyce. Podstawowy schemat pojęciowy związany z rozumowaniami opartymi o kazusy.

2. Rola interpretacji kazusów w krajach civil law i common law. Metodologia rozwiązywania kazusów w różnych kulturach prawnych na tle porównawczym. Posługiwanie się kazusami w krajach civil i common law argumentacji sądowej.

3. Analiza budowy orzeczenia sądowego z uzasadnieniem w aspekcie formalnym oraz treściowym.

4. Analiza wybranych propozycji reprezentacji argumentacji sądowej CBR na gruncie prawa należącego do kultury common law i civil law.

5. Analiza struktury pozasądowego sporu / konfliktu. Podstawowe metody pozasądowego / polubownego /alternatywnego rozwiązywania sporów /konfliktów.

6. Wybrane systemy informatyczne wspierające prowadzenie negocjacji / mediacji. Sukcesy i ograniczenia.

Wykład bogato ilustrowany przykładami z praktyki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przestawienie metodologii rozumowań prawniczych opartych na kazusach (Case-based Reasoning) w kontekstach sądowych i pozasądowych. Ta problematyka jest szeroko omawiana w szkołach prawa w krajach anglosaskich, ale z uwagi na znaczącą i ciągle wzrastającą rolę orzecznictwa sądowego w Europie, należy zwrócić uwagę na systematyczne kształcenie w zakresie tych kwestii. Wykład prowadzony jest w języku angielskim, gdyż większość relewantnej literatury na ww. temat jest opracowana właśnie w tym języku.

Plan wykładów (moduły obejmujące 2 albo 3 wykłady każdy)

1. Pojęcie case-based reasoning (CBR) w prawie i etyce. Podstawowy schemat pojęciowy związany z rozumowaniami opartymi o kazusy.

2. Rola interpretacji kazusów w krajach civil law i common law. Metodologia rozwiązywania kazusów w różnych kulturach prawnych na tle porównawczym. Posługiwanie się kazusami w krajach civil i common law argumentacji sądowej.

3. Analiza budowy orzeczenia sądowego z uzasadnieniem w aspekcie formalnym oraz treściowym.

4. Analiza wybranych propozycji reprezentacji argumentacji sądowej CBR na gruncie prawa należącego do kultury common law i civil law.

5. Analiza struktury pozasądowego sporu / konfliktu. Podstawowe metody pozasądowego / polubownego /alternatywnego rozwiązywania sporów /konfliktów.

6. Wybrane systemy informatyczne wspierające prowadzenie negocjacji / mediacji. Sukcesy i ograniczenia.

Wykład bogato ilustrowany przykładami z praktyki.

Literatura:

Materiał podstawowy:

1. Materiał podawany na wykładzie

2. K. D. Ashley, Modelling Legal Argument. Reasoning with Cases and Hypotheticals. MIT Press, 1990..

Literatura uzupełniająca:

1. G. Sartor, Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. Springer 2005.

2. N. MacCormick, R. Summers, Interpreting Precedents. Dartmouth 1997

3. Heidi Burgess, Guy Burgess, Encyclopedia of Conflict Resolution, ABC-CLIO 1997.

4. Morton Deutsch, Peter Coleman, Eric Marcus, The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, Jossey-Bass, Wiley 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.