Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Mediation and Negotiation – Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3250 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: International Mediation and Negotiation – Workshop
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kożuch
Prowadzący grup: Małgorzata Kożuch
Strona przedmiotu: http://www.kpe.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Przygotowanie studentów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Mediacji i Negocjacji w Wiedniu, poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w negocjacjach prawniczych i reprezentacji stron w mediacji w sprawach gospodarczych wg reguł organizacji międzynarodowych, w tym wypadku VIAC i IBA.


W wyniku realizacji programu warsztatów student ma głębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym);

ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych;

posiada dogłębną znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji; rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi; potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne; potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego

potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego

potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić ; potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym; ma świadomość znaczenia poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika.Wymagania wstępne:

bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 3 rok studiów; proces rekrutacyjny odrębny;

Forma i warunki zaliczenia:

aktywna obecność na zajęciach, przygotowanie kilku prac pisemnych w semestrze, obejmujących analizę sporu wraz z ustaleniem interesów stron na podstawie zadanego stanu faktycznego, wystąpienie mediatora (openinig), strategię mediacji lub plan mediacji do zadanego stanu faktycznego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie wystąpień ustnych i pisemnych, etapowych.

Ocena doboru argumentacji, ocena strategii, zawartej w pracy pisemnej, aktywność na zajęciach.


Niezbędne jest uzyskanie 75 punktów, w 100 punktowej skali.

Rozdział punktów między teorię i praktykę wynosi 40% do 60%, odpowiednio.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody problemowe aktywizujące; symulacje mediacji; symulacje wystąpień mediatora, pełnomocników, klientów; symulacje responsów;


metody analizy problemowej, analizy sytuacyjne;

prezentacje multimedialne;

Bilans punktów ECTS:

9 punktów ECTS


100 godzin, w tym:

50 godzin kontaktowych

50 indywidualnej pracyWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

30 godzin zajęć warsztatowych, możliwa dodatkowa praktyka w kancelarii, dla wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem studentów.


Ważny jest dobór argumentacji, strategia, ocena pracy pisemnej na zadanym kazusie, aktywność na zajęciach.


Przygotowanie etapowych wystąpień ustnych i pisemnych.


Skrócony opis:

Warsztaty przygotowujące do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego.

Zajęcia mają charakter interaktywny. Obejmują analizy stanów faktycznych, analizy stanów prawnych, proces subsumpcji prawnej, opracowanie wypowiedzi ustnych, opracowanie wypowiedzi pisemnych, strategia postępowania w sporze, budowanie modeli rozstrzygnięć alternatywnych; uzupełniane są prezentacjami multimedialnymi.

Pełny opis:

Warsztaty prowadzone są w formie interaktywnej w języku angielskim. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji zarówno jako mediator, strona, pełnomocnik. Z grupy uczestniczącej w warsztatach zostanie wybrana reprezentacja UJ w składzie 5 osób, które to osoby będą reprezentowały UJ w konkursie w Wiedniu. Warsztaty podzielone są na trzy części. Pierwsza polega na poznaniu metod negocjacji zbliżonych do programu Harvard Law School Program on Negotiation. Kolejna część poświęcona jest mediacji, oparta o reguły ICC oraz VIAC. Ostatni moduł poświęcony jest wyłącznie pracy nad kazusem / kazusami konkursowymi, opracowaniem strategii, wypowiedzi ustnych, alternatyw rozwiązania sporu, przygotowaniu planu mediacji, wypracowaniu podziału ról.

Literatura:

R.H. Moonkin S.R. Peppet, A.S. Tulumello Beyond Winning. Negotiating to Create Value in Deals and Disputes.

Ch. W. Moore Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów Warszawa 2003

H. Abramson Mediation Representation Oxford 2011

European Mediation Training for Practitioners of Justice A Guide to European Mediation MAKLU 2012

D. Plant We Must Talk Because We Can ICC 2008

R. M. Calkins F. Lane Mediation Practice Guide, third edition

Uwagi:

kurs nie jest przeznaczony dla studentów programu ERASMUS, ERASMUS+

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.