Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowa klinika prawa - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3353 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Cyfrowa klinika prawa - konwersatorium
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Warsztat, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Tereszkiewicz
Strona przedmiotu: https://wpia.uj.edu.pl/techlawclinic-pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

1. Nabycie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych zastosowania nowych technologii w życiu codziennym (w roku 2019/2020: pojazdy autonomiczne; w roku 2020/2021: kryptowaluty).


2. Uczestnictwo w międzynarodowym seminarium edukacyjno-badawczym dla grupy ok. 100 studentów, ponad 20 ekspertów z uczelni i praktyki oraz przedstawicieli biznesu.


3. Przygotowanie do przyszłej praktyki prawniczej w dziedzinie nowych technologii.


4. Umiejętność pisania tekstów prawniczych (w języku angielskim) w postaci eseju (część teoretyczno-analityczna) i pism procesowych (stanowiska stron w procesie, w ramach moot court).


5. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami praktyki (partnerami zewnętrznymi są Sąd Apelacyjny w Krakowie, firma Blurank z Łodzi) oraz partnerskich uniwersytetów.Efekty kształcenia:

1. Znajomość instytucji i konstrukcji prawnych w dziedzinie prawa cywilnego, w szczególności w odniesieniu do nowych technologii.

K_W07 (3), K_W11 (3), K_W12 (3), K_W11 (3), K_K01 (3)


2. Znajomość doktryny i orzecznictwa w zakresie analizowanych zagadnień prawa cywilnego, w szczególności nowych technologii, przy uwzględnieniu europeizacji i internacjonalizacji tej dziedziny prawa.

K_W08 (3), K_W10 (3), K_W11 (3), K_W13 (3), K_U02 (3), K_U07 (3), K_U09 (3), K_U16 (3), K_K01 (3), K_K06 (3)


3. Znajomość metodologii prawa cywilnego, w szczególności metod wykładni i argumentacji cywilnoprawnej.

K_W14 (3), K_W15 (3), K_W16 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K_U12 (3), , K_K01 (3)


4. Umiejętność rozpoznawania i analizowania zagadnień prawnych w dziedzinie prawa cywilnego, w tym umiejętność krytycznej oceny stanowisk doktryny i orzecznictwa; umiejętność formułowania samodzielnych poglądów i wypowiedzi pisemnych.

K_W14 (3), K_U10(3), K_U11 (3), K_U12 (3), K_K06 (3)


5. Umiejętność przygotowania wystąpienia w języku obcym.

K_U14 (3)


6. Umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dziedzin. K_U17 (3)


Wymagania wstępne:

1. Zdany egzamin z prawa cywilnego.

2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunkiem formalnym zapisu na kurs jest zaliczenie testu z języka angielskiego).

3. Dla studentów 4. roku polecane jest równoczesne uczestnictwo w seminarium z prawa cywilnego u koordynatora przedmiotu, dr hab. Piotra Tereszkiewicza, prof. UJ.

Oferuje to zainteresowanym studentom możliwość pogłębionej, indywidualnej opieki (tutoringu), m.in. doskonalenia techniki pisania prawniczego w języku polskim i angielskim.


Zapisy na kurs są nadal otwarte niezależnie od ilości zapisów w USOS.

Osoby, który ze względów technicznych nie mogą zapisać się w usos, winny skontaktować się mailowo z prowadzącym, który dołączy je do grupy w ms teams.

Link do zespołu na ms teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0b8b8e0b9e84ebebdaadbae2ce04cf8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=74766c1a-177d-4cab-ad11-3c8b9249dc53&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb


Nie obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Rozstrzygające jest wykazanie zainteresowania przedmiotem oraz chęć rozwoju umiejętności prawniczych w j. polskim i angielskim.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (z części warsztatowej).

Egzamin z części konwersatoryjnej (esej w języku polskim lub angielskim na temat dotyczący wybranych zagadnień prawnych krypotwalut).


Obciążenie kursem rozkłada się regularnie w okresie październik-kwieceń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i realizacja zadań przewidzianych w programie.

Uczestnictwo w seminarium rocznym (5 dni) z partnerami zagranicznymi.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne stosowane w realizacji przedmiotu to:

• metody aktywizacyjne (analiza oraz interpretacja kazusów konkursowych),

• metody eksponujące (pokaz, symulacja),

• metody praktyczne (symulacja, ćwiczenia).


Bilans punktów ECTS:

7 punktów ECTS


60 h ogółem

20 h wykładu konwersatoryjnego (j.polski)

40 h warsztatów (j. angielski), w tym w ramach tygodniowego seminarium z udziałem partnerów projektu z zagranicy.

Praca własna studenta: 90 h

- przygotowanie do zajęć - 30 h

- lektura materiałów wskazanych przez prowadzącego – 30 h

- sporządzenie dokumentów dla moot court – 30 h.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest opracowywanie zagadnień dotyczących prawa nowych technologii w oparciu o hipoteczną sytuację życia codziennego (w roku 2020/2021: problemy prawne związane z kryptowalutami).

Po okresie przygotowania teoretycznego (pisanie esejów) studenci występują w moot court nowych technologii w języku angielskim.

Wśród jurorów są m.in. przedstawiciele Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz zaproszeni praktycy.

Zwieńczeniem kursu jest 5 dniowe seminarium na uniwersytecie w Nijmegen (Holandia) w dniach 15-19 marca 2021 r., prowadzone w języku angielskim.

Obejmuje ono:

a) moot court prawa nowych technologii;

b) kontakty z praktykami i przedsiębiorcami z branży nowych technologii

c) seminarium edukacyjno-naukowe z przedstawicielami 5 uniwersytetów partnerskich (praca w grupach obejmujących studentów z 5 uniwersytetów).

Pełny opis:

Projekt edukacyjny Cyfrowej Kliniki Prawa ma charakter pionierski z perspektywy europejskiej. Współpraca pięciu uniwersytetów z Francji (Lyon), Holandii (Nijmegen), Włoch (Piemont Wschodni) i Polski (UJ, UŁ) służy stworzeniu kliniki (laboratorium) prawa nowych technologii.

Kurs o identycznej treści odbywa się równolegle we wszystkich partnerskich uniwersytetach.

1. Studenci wszystkich uczelni opracowują hipotetyczne sprawy dotyczące aspektów prawnych zastosowania nowych technologii w życiu codziennym, pod opieką pracowników naukowych oraz korzystając z doradztwa ekspertów zewnętrznych (partnerów z kancelarii prawniczych, sądów – w przypadku UJ jest to Sąd Apelacyjny w Krakowie, firm działających w dziedzinie nowych technologii).

2. Materiał dydaktyczny dla studentów wszystkich uczelni jest identyczny i opracowywany centralnie przez koordynatorów projektu.

3. Elementem kursu jest seminarium edukacyjno-badawcze z udziałem studentów, pracowników uniwersytetów uczestniczących w projekcie, oraz partnerów zewnętrznych. Studenci uczestniczą wówczas w moot-court nowych technologii, który jest zwieńczeniem rocznej pracy.

Literatura:

Będzie udostępniania na zajęciach.

Uwagi:

Pierwsze zajęcia odbędą się 8 października 2020 r.

Warunkiem ostatecznego przyjęcia na listę uczestników jest zaliczenie testu z języka angielskiego, który odbędzie się 8 i 15 października 2020 r.

Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób (planowo 16 studentów prawa i 4 studentów informatyki). Studenci prawa mogą wypełnić miejsca studentów informatyki jeżeli nie uda się zrekrutować zainteresowanych studentów informatyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.