Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Deutsche juristische Fachsprache

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-405 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Deutsche juristische Fachsprache
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Luranc-Mądry
Prowadzący grup: Zofia Luranc-Mądry
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~zpmp/site/main.php?p=materialy&d=1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Umiejętność posługiwania się niemieckim językiem prawniczym na

poziomie C1: K_U15

2. Umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w języku

niemieckim: K_U14

3. Umiejętność wyszukiwania informacji o prawie niemieckim: K_U16

4. Znajomość współczesnego ustroju, struktury i funkcjonowania

państwa niemieckiego: K_W05

Prerekwizyt:

Deutsche juristische Fachsprache WPA-10.P-405

Wymagania wstępne:

1. Ćwiczenia dla studentów od III roku studiów na kierunku PRAWO.

2. Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy pisemny składający się z 3 części: gramatyczno-leksykalnej, rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia tekstu słuchanego. Czas trwania 3 godz.

Do egzaminu wymagane jest:

1) Obowiązkowa obecność na zajęciach - dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione

2) Przygotowywanie w domu zadanych ćwiczeń leksykalno-gramatycznych

3) Przygotowanie w domu i przedstawienie w trakcie zajęć jednej prezentacji na zadany temat.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny składający się z 3 części: gramatyczno-leksykalnej, rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia tekstu słuchanego.

Czas trwania 3 godz.

Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS.

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: zadania leksykalno-gramatyczne sprawdzające zakres opanowania materiału po każdych zajęciach, wypowiedzi ustne w trakcie zajęć, ustne oraz pisemne streszczenia tekstów słuchanych na zajęciach.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna (konwersacje), formy kontaktu interaktywnego (analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne).

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów pod kątem językowym do wykładów w drugim semestrze prowadzonych w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego przez profesorów z Niemiec.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają charakterystyczne dla prawniczego języka niemieckiego struktury gramatyczne, dokonują ich analizy oraz transformacji struktur typowych dla języka ustaw i tekstów prawniczych na język stosowany w wypowiedziach ustnych.

Zapoznają się także z podstawowymi pojęciami dotyczącymi poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego.

Zajęcia służą także doskonaleniu sprawności rozumienia ze słuchu, między innymi na podstawie różnorodnych odtwarzanych tekstów audio lub krótkich filmów o tematyce prawej.

Na podstawie opracowywanych na zajęciach tekstów studenci zostają wprowadzeni w strukturę i funkcjonowanie państwa niemieckiego oraz wybrane dziedziny prawa niemieckiego.

Literatura:

Materiał podstawowy:

1. Robbers, Gerhard: Einführung in das deutsche Recht

2. Heike Simon, Gisela Funk-Baker: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache

3. Schwierskott, Ewa: Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach

4. Pawęska, Monika: Lexikon der juristischen Fachbegriffe

5. Kilian Alina, Kilian Agnieszka: Słownik języka prawniczego i ekonomicznego.

Tom I. Niemiecko-polski

Tom II. Polsko-niemiecki

6. Malicka Agnieszka, Tuora-Schwierskott Ewa: Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache.

7. Jung, Lothar: Rechtswissenschaft, Lese-und Arbeitsbuch, Hueber-Verlag

8. Materiały rozdawane w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.