Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Einführung in das österreichische Recht

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-408 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Einführung in das österreichische Recht
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi przegląd austriackiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego oraz prawa wspólnot europejskich.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi przegląd austriackiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego oraz prawa wspólnot europejskich.

Literatura:

Materiały są przygotowywane przez profesorów z Uniwersytetu Wiedeńskiego

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym kursie odbywa się egzamin pisemny a ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkich przedmiotów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwedo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. 1. Znajomość prawa w najważniejszych dziedzinach prawa austriackiego oraz prawa europejskiego:K_W05 (2), K_W06 (2), K_W09 (2), K_W12 (2), K_W15 (2), K_W16 (1) K_U04 (1), K_U05 (2), K_U06 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_K01 (2), K_K06 (3)

2. 2. Możliwość zapoznawania się z praktycznymi aspektami stosowania przepisów prawa w danej dziedzinie wiedzy prawniczej: K_W02 (3), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W10 (2), K_W15 (2), K_U04 (1), K_U06 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_K06 (3)

3. 3. Znajomość prawniczego języka niemieckiego: K_U14 (3), K U 15 (3)

4. 4. Poznawanie wspólnych instytucji prawnych w prawie polskim i austriackim K_W02 (3), K_W05 (2), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W15 (2), K_U08 (2), K_K06 (3)

6. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa polskiego i austriackiego na tle prawa europejskiego K W 07 (2), K U 02 (2), K K 04 (2)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotu „prawniczy język niemiecki” lub egzamin dodatkowy z języka niemieckiego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wszystkich 6 przedmiotów

Po każdym bloku wykładów obejmującym 3 przedmioty przeprowadzany jest egzamin


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny z 5 przedmiotów oraz praca pisemna z 1 przedmiotu. Egzamin ustny dla osób poprawiających ocenę

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład) e-learning (udostępnianie materiałów formie elektronicznej oraz pisemnej przed wykładem), seminaria

Bilans punktów ECTS:

15

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Najlepsi absolwenci utrzymują możliwość odbycia praktyki w renomowanej kancelarii adwokackiej w Wiedniu

Skrócony opis:

Rejestarcja na przedmiot Einführung in das österreichische Recht będzie prowadzona bezpośrednio przez Panią Małgorzatę Wokal mailowo:

malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Pełny opis:

Przedmiot stanowi przegląd austriackiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego oraz prawa wspólnot europejskich.

Literatura:

Materiały są przygotowywane przez profesorów z Uniwersytetu Wiedeńskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.