Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Einführung in das deutsche Recht

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-410 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Einführung in das deutsche Recht
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 96 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oplustil
Prowadzący grup: Krzysztof Oplustil
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~zpmp/site/main.php?p=materialy&d=1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość prawa w najważniejszych dziedzinach prawa niemieckiego oraz prawa europejskiego: K_W05 (1), K_W06 (2), K_W09 (1), K_W12 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U05 (1), K_U06 (2), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (2), K_K01 (2), K_K06 (3).

2. Możliwość zapoznawania się z praktycznymi aspektami stosowania przepisów prawa w danej dziedzinie wiedzy prawniczej: K_W02 (1), K_W03 (2), K_W05 (1), K_W06 (2), K_W10 (2), K_W11 (3), K_W15 (2), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (2), K_K06 (3).

3. Znajomość prawniczego języka niemieckiego: K_U14 (3), K U 15 (3).

4. Poznawanie wspólnych instytucji prawnych w prawie polskim i niemieckim: K_W01 (1), K_W02 (1), K_W05 (1), K_W07 (1), K_W08 (3), K_W09 (1), K_W10 (2), K_W15 (2), K_U08 (3), K_K06 (3).

5. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa polskiego i niemieckiego na tle prawa europejskiego: K_W07 (1), K_W13 (2), K_W14 (1), K_U01 (1), K_U02 (3), K_U11 (2), K_U13 (1), K_U16 (3), K_U17 (1), K_K02 (1), K_K03 (1), K_K04 (2), K_K05 (1), K_K07 (2), K_K08 (2), K_K09 (1).

Prerekwizyt:

Einführung in das deutsche Recht WPA-10.P-410

Wymagania wstępne:

Zdanie egzaminu końcowego z przedmiotu „Prawniczy język niemiecki”; ranking ocen.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie min. 7 kolokwiów i zdanie egzaminów ustnych z 12 dziedzin; po każdym wykładzie studenci piszą kolokwium (egzamin pisemny).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia (egzamin pisemny) z 12 przedmiotów i egzamin ustny końcowy.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład) i e-learning (udostępnianie materiałów w formie elektronicznej przed wykładem lub/i po wykładzie), seminaria, kolokwia, ćwiczenia.

Bilans punktów ECTS:

18 pkt ECTS x 25 godzin = 450 godzin, w tym:

- 179 godzin kontaktowych;

- 271 godzin niekontaktowych (praca własna studenta).


Skrócony opis:

Rejestarcja na przedmiot Einführung in das deutsche Recht będzie prowadzona bezpośrednio przez Panią Małgorzatę Wokal mailowo:

malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Wykłady 128 godzin

Ćwiczenia, kolokwia: 48 godzin

Egzamin: 3 godzin

Łącznie 179 godzin kontaktowych

Pełny opis:

Niemieckie i europejskie prawo spółek z aspektami prawa upadłościowego (1), Niemieckie prawo konstytucyjne w Europie (2), Wprowadzenie do niemieckiego prawa cywilnego (3), Prawo umów, w szczególności umowy sprzedaży (4), Metoda rozwiązywania kazusów w prawie cywilnym na przykładzie umów przenoszących prawa (5), Prawo gospodarcze (6), Prawo konstytucyjne w świetle orzecznictwa Federalnego Sądu Konstytucyjnego (7), Prawo pracy (8),Prawo administracyjne (9), Podstawy prawa europejskiego (10), Prawo zabezpieczeń kredytowych (11) i Prawo karne (12)

Literatura:

Literatura podstawowa:

materiały dydaktyczne przygotowywane przez wykładowców z uczelni partnerskich.

Uwagi:

Najlepszy/a student/ka otrzymuje stypendium doktoranckie w Heidelbergu; absolwenci SPN mają możliwość odbycia skróconych studiów LL.M. w Heidelbergu i Moguncji oraz ewent. praktyk zawodowych w renomowanych kancelariach w Niemczech.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.