Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Employee protection in Polish employment law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-ER-25 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Employee protection in Polish employment law
Jednostka: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk
Prowadzący grup: Arkadiusz Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Znajomość treści i metody wykładni aktów prawa powszechnie obowiązującego objętych zakresem wykładu :

K_W02(3),K_W03(2),K_W04(3), K_W05(1), K_W06(3), K_W08(1), K_W11 (1), K_W12(2),K_W14(2),K_W15(2), K_U04(3), K_U06(2), K_U07(3),K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3), K_U17(2), K_K01(3), K_K05(2),K_U15(3)

Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych: aktów prawa powszechnie obowiązującego objętych zakresem wykładu

K_W01 (1), K_W02(3), K_W06(3), K_W09(2), K_W10(2)K_W14(2), K_W15(2), K_U01(2), K_U02(2), K_U03(1), K_U05(1), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U12(3), K_U16(3),K_K01(3), K_K04(2), K_K10(1), K_U15(3)

Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad wybranych instytucji polskiego indywidualnego prawa pracy, ze zwróceniem uwagi na kluczowe zagadnienia zbiorowego prawa pracy:

K_W02(3),K_W06(2), K_W07(2), K_W12(2), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_K01(3), K_K02(2), K_U15(3)

Znajomość zagadnień oraz aktualnych problemów polskiego indywidualnego prawa pracy, ze zwróceniem uwagi na kluczowe zagadnienia zbiorowego prawa pracy:

K_W02(3), K_W04(3)K_W06(2), K_W07(2), K_W09(2), K_W10(3), K_W12(2), K_W13(3), K_U01(2), K_U05(1), K_U07(1), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(2), K_U11(3), K_U12(3), K_U13(2), K_U15(3), K_K01(3), K_K06(1), K_K07(1)

Umiejętność stosowania w praktyce poznanych przepisów prawa pracy:

K_W02(3), K_W03(2), K_W06(2), K_W13(3), K_W14(2), K_W15(2), K_W16(2), K_W17(1), K_U02(2), K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3), K_U14(2), K_U17(1), K_K01(3), K_K02(3), K_K03(1), K_K05(2), K_K08(1), K_U15(3)


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS x 25 godzin = 125 godzin.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy omówienia konstrukcji prawnych indywidualnego prawa pracy.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są następujące kwestie:

1. Pojęcie pracownika i pracodawcy na gruncie prawa pracy.

2. Charakterystyka stosunku pracy.

3. Zatrudnienie atypowe: telepraca i agencje pracy tymczasowej.

4. Stosunek pracy a zatrudnienie cywilnoprawne.

5. Zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie mobbingowi.

6. Dane osobowe wymagane od kandydatów i pracowników

7. Zatrudnienie terminowe.

8. Ograniczenia przy rozwiązywaniu umowy o pracę.

9. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.

10. Ochrona pracowników w razie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

11. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy (w tym m.in. odpowiedzialność pracownicza, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem, bhp w miejscu pracy).

12. Zbiorowa ochrona praw i interesów osób świadczących pracę.

13. Zgodność polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej.

Literatura:

1. Z. Hajn, L. Mitrus, "Labour Law in Poland", Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2016.

2. K. W. Baran (ed.) "Outline of Polish Labour Law System", Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. „The Labour Code. Kodeks pracy”, tłumaczenie: A. Jamroży, C.H. Beck 2014.

4. „A Collection of Labour Law Acts and Ordinances. Prawo pracy – zbiór ustaw i rozporządzeń”, tłumaczenie N. Faulkner, B. Glogier – Osińska, J. Sikora, C.H. Beck 2013.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.