Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw216 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne - ćwiczenia
Jednostka: Ośrodek Badań nad Prawem Rolnym
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Blajer
Prowadzący grup: Patryk Bender, Aneta Makowiec
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia jest poznanie rozwiązań prawnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa rolnego, zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym. Zajęcia uwzględniają również rozwiązania prawne, których źródłem są zarówno regulacje ustawodawstwa europejskiego, jak i prawa krajowego.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia fakultatywne, możliwość otrzymania zaliczenia na podstawie przygotowani, aktywności. oraz zdania kolokwiów Niezbędna jest również odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą następującej problematyki z zakresu prawa rolnego:

1. Gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi

2. Scalanie i wymiana gruntów rolnych

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

4. Ubezpieczenia społeczne rolników

5. Kontraktacja i grupy producentów rolnych

6. Obrót nieruchomościami rolnymi

7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych

8. Prawne aspekty akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa

Literatura:

Literatura podstawowa,

podręcznik Prawo rolne pod red. P. Czechowskiego, LexisNexis 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.