Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część szczególna prawa karnego - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw3003 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Część szczególna prawa karnego - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Karnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Zontek
Prowadzący grup: Marek Bielski, Mikołaj Iwański, Mikołaj Małecki, Witold Zontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość interpretacji poszczególnych znamion przestępstw oraz umiejętność jej zastosowania w odniesieniu do różnych stanów faktycznych

2. Znajomość praktyki stosowania poszczególnych typów czynów zabronionych w praktyce wymiaru sprawiedliwości


Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Prawo karne – część ogólna

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Referaty, ustne odpowiedzi

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Formy kontaktu interaktywnego, prezentacje multimedialne, e-learning

Bilans punktów ECTS:

Przedstawiony w sylabusie wykładu

Skrócony opis:

Wybrane rozdziały części szczególnej kodeksu karnego

Pełny opis:

Przestępstwa przeciwko życiu

Przestępstwa przeciwko zdrowiu,

Bezpieczeństwo powszechne, środowisko

Przestępstwa komunikacyjne

Wolność, cześć i nietykalność osobista

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Przestępstwa przeciwko urzędom, korupcja, Przestępstwa przeciw-ko porządkowi publicznemu.

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Przestępstwa przeciwko dokumentom, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Przestępstwa przeciwko mieniu

Literatura:

1. Materiał podawany na wykładach oraz ćwiczeniach

2. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117 – 277 k.k., Warszawa 2013

3. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 278 – 363 k.k., Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.