Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - Egzamin B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-AB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski - Egzamin B2
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Czerska-Andrzejewska
Prowadzący grup: Beata Batko, Dorota Czerska-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zadaniem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb towarzyskich, naukowych lub zawodowych. Cel kursu jest realizowany przez rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych) w stopniu odpowiadającym zakresowi materiału w podręczniku kursowym oraz poprzez wykorzystanie literatury fachowej

Wymagania wstępne:

Zaliczenie lektoratu na II roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 2 testów semestralnych, obecność na zajęciach, zaliczenie prac domowych, prezentacji, projektów.

Do zaliczenia testu wymagane jest osiągnięcie 60% maksymalnej ilości punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy obejmuje słownictwo (słowotwórstwo), gramatykę (transformacje,uzupełnienia), umiejętność czytania, pisania i zrozumienia ze słuchu.

Skala ocen (0 – 100 pkt.):

• 60-70 pkt. – ocena dst

• 71-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb

Ocenie podlega także prezentacja i projekty. (0-30 pkt.)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w parach, praca w grupach, praca własna studentów (poszukiwania w źródłach informacji, przegląd prasy), prezentacja

Bilans punktów ECTS:

8

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Lektorat na III roku składa się z 14 spotkań w ciągu roku.

Obecność jest obowiązkowa.

Skrócony opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

• powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki języka angielskiego.

SŁOWNICTWO

• rozszerzenie słownictwa w zakresie następujących obszarów tematycznych poprzez czytanie ze zrozumieniem różnego typu tekstów złożonych, a także słuchanie różnorodnych tekstów autentycznych (rozmów prywatnych, wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów, dyskusji, wykładów)

Pełny opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

- zdania warunkowe

- czasowniki modalne

- mowa zależna

- formy czasownika

- konstrukcje "I wish"

- zdania złożone

• przeprowadzanie ćwiczeń porównawczych

ZAKRES SŁOWNICTWA:

- katastrofy

- business

- media

- edukacja

- język formalny i nieformalny

- słowotwórstwo

- czasowniki złożone i idiomy

- popularne związki frazeologiczne

- Inne

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ

• zasady pisania listów prywatnych i urzędowych

• zasady pisania innych form (np. rozprawki, opowiadania, sprawozdania, recenzji – do wyboru przez prowadzącego)

PREZENTACJA

• wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

• przedstawienie wyrażeń i zwrotów używanych podczas prezentacji tematu

DYSKUSJA

• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji

• omówienie zwrotów pomocniczych w wyrażaniu swoich poglądów (np. jak zaprezentować odmienny punkt widzenia, jak włączyć się do dyskusji

Literatura:

1. Podręcznik kursowy (do wyboru przez prowadzącego spośród podręczników zaakceptowanych w JCJ do realizacji na poziomie B2)

English File Upper-Intermediate 3rd edition

2. Zeszyt ćwiczeń do wybranego podręcznika kursowego

3. Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami na poziomie B2 (do wyboru przez prowadzącego)

4. Internet

5. Literatura fachowa

7. Słowniki języka angielskiego (np. Cambridge International Dictionary of English

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Czerska-Andrzejewska
Prowadzący grup: Beata Batko, Dorota Czerska-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zadaniem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb towarzyskich, naukowych lub zawodowych. Cel kursu jest realizowany przez rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych) w stopniu odpowiadającym zakresowi materiału w podręczniku kursowym oraz poprzez wykorzystanie literatury fachowej

Wymagania wstępne:

Zaliczenie lektoratu na II roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 2 testów semestralnych, obecność na zajęciach, zaliczenie prac domowych, prezentacji, projektów.

Do zaliczenia testu wymagane jest osiągnięcie 60% maksymalnej ilości punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy obejmuje słownictwo (słowotwórstwo), gramatykę (transformacje,uzupełnienia), umiejętność czytania, pisania i zrozumienia ze słuchu.

Skala ocen (0 – 100 pkt.):

• 60-70 pkt. – ocena dst

• 71-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb

Ocenie podlega także prezentacja i projekty. (0-30 pkt.)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w parach, praca w grupach, praca własna studentów (poszukiwania w źródłach informacji, przegląd prasy), prezentacja

Bilans punktów ECTS:

8

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Lektorat na III roku składa się z 14 spotkań w ciągu roku.

Obecność jest obowiązkowa.

Skrócony opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

• powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki języka angielskiego.

SŁOWNICTWO

• rozszerzenie słownictwa w zakresie następujących obszarów tematycznych poprzez czytanie ze zrozumieniem różnego typu tekstów złożonych, a także słuchanie różnorodnych tekstów autentycznych (rozmów prywatnych, wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów, dyskusji, wykładów)

Pełny opis:

Lektorat skupia się na następujących elementach:

GRAMATYKA

- zdania warunkowe

- czasowniki modalne

- mowa zależna

- formy czasownika

- konstrukcje "I wish"

- zdania złożone

• przeprowadzanie ćwiczeń porównawczych

ZAKRES SŁOWNICTWA:

- katastrofy

- business

- media

- edukacja

- język formalny i nieformalny

- słowotwórstwo

- czasowniki złożone i idiomy

- popularne związki frazeologiczne

- Inne

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ

• zasady pisania listów prywatnych i urzędowych

• zasady pisania innych form (np. rozprawki, opowiadania, sprawozdania, recenzji – do wyboru przez prowadzącego)

PREZENTACJA

• wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

• przedstawienie wyrażeń i zwrotów używanych podczas prezentacji tematu

DYSKUSJA

• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji

• omówienie zwrotów pomocniczych w wyrażaniu swoich poglądów (np. jak zaprezentować odmienny punkt widzenia, jak włączyć się do dyskusji

Literatura:

1. Podręcznik kursowy (do wyboru przez prowadzącego spośród podręczników zaakceptowanych w JCJ do realizacji na poziomie B2)

English File Upper-Intermediate 3rd edition

2. Zeszyt ćwiczeń do wybranego podręcznika kursowego

3. Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami na poziomie B2 (do wyboru przez prowadzącego)

4. Internet

5. Literatura fachowa

7. Słowniki języka angielskiego (np. Cambridge International Dictionary of English

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.