Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-108-CW Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej-ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marcinkowska
Prowadzący grup: Joanna Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

- uzupełnienie i pogłębienie wiadomości prezentowanych w ramach wykładu,

- zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa własności intelektualnej


- na przykładach z orzecznictwa zwrócenie uwagi na specyfikę i złożoność omawianej problematyki


- studentów na konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy ze względu na zmienność norm prawnych.


Wykształcenie u studentów nawyku poprawnego formułowania wypowiedzi (posługiwanie się językiem prawnym i prawniczym).
Efekty kształcenia:

Wiedza:


K_W01 (3) - zna rodzaje źródeł prawa wł.int.


K_W05 (2) - zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa wł.int.Umiejętności:


K_U01 (3) - rozumie podstawowe pojęcia


K_U02 (2) - prawidłowo interpretuje podstawowe przepisy


K_U03 (2) - potrafi zastosować wiedzę, aby rozwiązać proste stany faktyczne


K_U05 (3) - potrafi pozyskiwać informacje z literatury


K_U13 93) - potrafi, na poziomie podstawowym, znaleźć właściwe przepisy prawa i zastosować je do określonego stanu faktycznegoKompetencje społeczne:

K_K09 (3) - ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się/ uczenia się/ dokształcania
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

dla studentów zapisanych na ćwiczenia - obecność na wszystkich spotkaniach - dopuszczalna 1 nieobecność + aktywność w formie opracowania uzgodnionych tematów (referaty)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

na bieżąco ocena aktywności w w czasie zajęć poprzez dyskusję, zadawanie pytań, włączanie się w proces analizowania przypadków

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny


Metody problemowe - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo własności intelektualnej i nowych mediów, rok 1

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie informacji dotyczących krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej oraz zagadnień dotyczących poszczególnych przedmiotów i systemów ochrony na przykładzie wybranych orzeczeń sadowych

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń omówione zostaną wybrane problemy związane z wykładaną problematyką na przykładzie rozstrzygnięć sądowych

Literatura:

jak w syllabusie do wykładu + wybrane orzecznicto

Uwagi:

w czasie ćwiczeń wymagane posiadanie i korzystanie z ustaw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.