Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bibliografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/E/1/20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bibliografia
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Komorowska
Prowadzący grup: Magdalena Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W06 ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego


K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego


K_U03 prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie


K_U04 posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym


K_U05 używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności


K_U07 umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej


K_07 potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

a) obecność na zajęciach,

b) pozytywna ocena z testu końcowego,

c) przygotowanie dwóch prezentacji w grupach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test sprawdzający; kryteria dodatkowe: aktywność na zajęciach, prezentacja

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

edytorstwo

Pełny opis:

W czasie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

1) Zagadnienia ogólne związane z pisaniem pracy licencjackiej (np. wybór tematu, cel pracy, planowanie czasu)

2) Opis bibliograficzny i przypisy – ćwiczenia praktyczne

3) Wyszukiwanie informacji w przykładowych źródłach internetowych (w tym 1 wykład – ewentualnie 2 – z cyklu „Ars Quaerendi” w BJ)

4) Źródła wiedzy na temat dawnej i współczesnej książki

5) Kompozycja pracy naukowej, strategie pisarskie

6) Poprawność językowa i stylistyczna tekstu

Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1977.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Komorowska
Prowadzący grup: Magdalena Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W06 ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego


K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego


K_U03 prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie


K_U04 posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym


K_U05 używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności


K_U07 umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej


K_07 potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

a) obecność na zajęciach,

b) pozytywna ocena z testu końcowego,

c) przygotowanie dwóch prezentacji w grupach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test sprawdzający; kryteria dodatkowe: aktywność na zajęciach, prezentacja

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

edytorstwo

Pełny opis:

W czasie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

1) Zagadnienia ogólne związane z pisaniem pracy licencjackiej (np. wybór tematu, cel pracy, planowanie czasu)

2) Opis bibliograficzny i przypisy – ćwiczenia praktyczne

3) Wyszukiwanie informacji w przykładowych źródłach internetowych (w tym 1 wykład – ewentualnie 2 – z cyklu „Ars Quaerendi” w BJ)

4) Źródła wiedzy na temat dawnej i współczesnej książki

5) Kompozycja pracy naukowej, strategie pisarskie

6) Poprawność językowa i stylistyczna tekstu

Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1977.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.