Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia i socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/SUM/K:TK/ais.kul Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i socjologia kultury
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzeziński
Prowadzący grup: Dariusz Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin: teksty omawiane na zajęciach i książka Zygmunta Baumana "Płynna nowoczesność".

- prezentacja podczas zajęć, w ramach której studenci będą proszeni o interpretację wybranego tekstu kultury, bądź zjawiska społecznego w kontekście problematyki omawianej na konkretnych zajęciach;

- obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

- dzięki wyróżniającej aktywności na zajęciach oraz wyjątkowo dobrze przygotowanej prezentacji możliwe będzie podwyższenie oceny z egzamin o pół stopnia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Pełny opis:

1. Wprowadzanie w problematykę antropologii i socjologii kultury.

- Projekcja filmu Jerzego Domaradzkiego, "Szlachetny dzikus", Astra Film 1998.

2. Koncepcja kultury w antropologii i socjologii – dawniej i dziś.

- Ruth Benedict, "Wzory kultury", Muza, Warszawa 2002, ss. 100-138.

- Michael Carrithiers, "Wielki łuk", w: eadem, "Dlaczego ludzie mają kultury? Uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej", PIW, Warszawa 1994, ss. 25-49.

3. Metoda badań antropologicznych i socjologicznych - dawniej i dziś.

- Bronisław Malinowski, "Wprowadzenie. Przedmiot, metoda i zakres niniejszych badań", w: eadem, "Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei", PWN, Warszawa 2005, ss. 9-40.

- Arlie Russel Hochschild, "Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, ss. 11-55, 373-377.

4. Przygotowanie projektu badawczego z zakresu antropologii i socjologii kultury - praca w grupach.

- E. Babie, „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2013, s. 129-138.

5. Konsumpcjonizm i dekonsumpcja.

- Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 91-125.

- W. Patrzałek, "Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ss. 61-87.

6.Przemiany tożsamościowe w kulturze konwergencji.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 7-28.

- M. Halawa, Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie, „Kultura i społeczeństwo”, 2013, nr 4, s. 117-144. http://journals.pan.pl/Content/86834/PDF/Journal10276-Volume57_Issue4-07_paper.pdf

7. Pamięć społeczna.

- M. Saryusz-Wolska, „Wprowadzenie”, w: eadem (red.), „Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka”, Universitas, Kraków 2009, s. 8-38. http://www.publio.pl/files/samples/4f/b8/80/49454/Pamiec_zbiorowa_demo.pdf

- S. Kapralski, D. Niedźwiedzki, J. Nowak, Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat później, "Przegląd Socjologii Jakościowej", 2019, nr 1, ss. 42-70. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume45/PSJ_15_1_Kapralski_%20Niedzwiedzki_Nowak.pdf

8. Wizyta studyjna: wystawa "Śladami pamięci" w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

9. Powiązania narodowe i transnarodowe.

- E. Gellner, "Narody i nacjonalizm", PIW, Warszawa 1991, s. 53-68, 164-171.

- U. Hannerz, "Powrót Kokoschki albo społeczna organizacja kreolizacji", w: eadem, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, WUJ, Kraków 2006, ss. 101-119.

10. Czas społeczny i kategoria akceleracji.

- A. Flis A, S. Kapralski, "Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością", "Studia Socjologiczne", nr 2, 1988, s. 63-77.

- B. Adam, Czas, Sic!, Warszawa 2010, s. 144-173.

11. Utopia w myśli społecznej.

- K. Tyszka, Czy żyjemy w epoce „śmierci utopii”?, „Kultura i społeczeństwo”, 2009, nr 1, s. 83-103.

- F. Jameson, Utopijna różnorodność, w: eadem, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, WUJ, Kraków 2011, s. 1-10.

12. Nostalgia i neotradycjonalizm.

- S. Boym, "Nostalgia i postkomunistyczna pamięć" w: F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), "Nostalgia - eseje o tęsknocie za komunizmem", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2002.

- A. Rejowska, "'Nowy tradycjonalizm', czyli praktyki macierzyństwa w dobie później nowoczesności", "Przegląd socjologii jakościowej", 2018, nr 4, s. 172-189. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume44_pl.php

13. Socjologia wizualna.

- Ł. Rogowski, "Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami", "Rocznik Lubuski. Badania jakościowe: w poszukiwaniu dróg i inspiracji", 2015, t. 41, cz. 1. s. 79-92. http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/Rocznik_Lubuski_41_1.pdf

- M. Krajewski, "Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne", "Przegląd socjologiczny", 2011, nr 2-3, s. 111-134. http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/92/98

14. Socjologia sztuki.

- M. Cebula, „Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki. Pomiędzy dyspozycją estetyczną a pluralizmem nastawień”, „Studia socjologiczne”, 2018, nr 2, s. 115-145.

http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_nr2_s.115_145.pdf

Literatura:

WYBRANE PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Z ZAKRESU SOCJOLOGII I ANTROPOLOGII KULTURY:

- R. Deliege, "Historia antropologii", Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

- W . Burszta, "Antropolgia kultury. Tematy, teorie, interpretacje", Zysk i S-ka, Poznań 1998.

- E. Nowicka, "Świat człowieka - świat kultury", PWN, Warszawa 2012.

- W. Griswold, "Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie", PWN, Warszawa 2013.

- M. Golka, "Socjologia kultury", Scholar, Warszawa 2013.

- M. Filipiak, "Socjologia kultury. Zarys zagadnień", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzeziński
Prowadzący grup: Dariusz Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin: teksty omawiane na zajęciach i książka Zygmunta Baumana "Płynna nowoczesność".

- prezentacja podczas zajęć, w ramach której studenci będą proszeni o interpretację wybranego tekstu kultury, bądź zjawiska społecznego w kontekście problematyki omawianej na konkretnych zajęciach;

- obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

- dzięki wyróżniającej aktywności na zajęciach oraz wyjątkowo dobrze przygotowanej prezentacji możliwe będzie podwyższenie oceny z egzamin o pół stopnia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Pełny opis:

1. Wprowadzanie w problematykę antropologii i socjologii kultury.

- Projekcja filmu Jerzego Domaradzkiego, "Szlachetny dzikus", Astra Film 1998.

2. Koncepcja kultury w antropologii i socjologii – dawniej i dziś.

- Ruth Benedict, "Wzory kultury", Muza, Warszawa 2002, ss. 100-138.

- Michael Carrithiers, "Wielki łuk", w: eadem, "Dlaczego ludzie mają kultury? Uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej", PIW, Warszawa 1994, ss. 25-49.

3. Metoda badań antropologicznych i socjologicznych - dawniej i dziś.

- Bronisław Malinowski, "Wprowadzenie. Przedmiot, metoda i zakres niniejszych badań", w: eadem, "Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei", PWN, Warszawa 2005, ss. 9-40.

- Arlie Russel Hochschild, "Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, ss. 11-55, 373-377.

4. Przygotowanie projektu badawczego z zakresu antropologii i socjologii kultury - praca w grupach.

- E. Babie, „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2013, s. 129-138.

5. Konsumpcjonizm i dekonsumpcja.

- Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 91-125.

- W. Patrzałek, "Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ss. 61-87.

6.Przemiany tożsamościowe w kulturze konwergencji.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 7-28.

- M. Halawa, Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie, „Kultura i społeczeństwo”, 2013, nr 4, s. 117-144. http://journals.pan.pl/Content/86834/PDF/Journal10276-Volume57_Issue4-07_paper.pdf

7. Pamięć społeczna.

- M. Saryusz-Wolska, „Wprowadzenie”, w: eadem (red.), „Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka”, Universitas, Kraków 2009, s. 8-38. http://www.publio.pl/files/samples/4f/b8/80/49454/Pamiec_zbiorowa_demo.pdf

- S. Kapralski, D. Niedźwiedzki, J. Nowak, Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat później, "Przegląd Socjologii Jakościowej", 2019, nr 1, ss. 42-70. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume45/PSJ_15_1_Kapralski_%20Niedzwiedzki_Nowak.pdf

8. Wizyta studyjna: wystawa "Śladami pamięci" w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

9. Powiązania narodowe i transnarodowe.

- E. Gellner, "Narody i nacjonalizm", PIW, Warszawa 1991, s. 53-68, 164-171.

- U. Hannerz, "Powrót Kokoschki albo społeczna organizacja kreolizacji", w: eadem, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, WUJ, Kraków 2006, ss. 101-119.

10. Czas społeczny i kategoria akceleracji.

- A. Flis A, S. Kapralski, "Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością", "Studia Socjologiczne", nr 2, 1988, s. 63-77.

- B. Adam, Czas, Sic!, Warszawa 2010, s. 144-173.

11. Utopia w myśli społecznej.

- K. Tyszka, Czy żyjemy w epoce „śmierci utopii”?, „Kultura i społeczeństwo”, 2009, nr 1, s. 83-103.

- F. Jameson, Utopijna różnorodność, w: eadem, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, WUJ, Kraków 2011, s. 1-10.

12. Nostalgia i neotradycjonalizm.

- S. Boym, "Nostalgia i postkomunistyczna pamięć" w: F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), "Nostalgia - eseje o tęsknocie za komunizmem", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2002.

- A. Rejowska, "'Nowy tradycjonalizm', czyli praktyki macierzyństwa w dobie później nowoczesności", "Przegląd socjologii jakościowej", 2018, nr 4, s. 172-189. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume44_pl.php

13. Socjologia wizualna.

- Ł. Rogowski, "Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami", "Rocznik Lubuski. Badania jakościowe: w poszukiwaniu dróg i inspiracji", 2015, t. 41, cz. 1. s. 79-92. http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/Rocznik_Lubuski_41_1.pdf

- M. Krajewski, "Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne", "Przegląd socjologiczny", 2011, nr 2-3, s. 111-134. http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/92/98

14. Socjologia sztuki.

- M. Cebula, „Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki. Pomiędzy dyspozycją estetyczną a pluralizmem nastawień”, „Studia socjologiczne”, 2018, nr 2, s. 115-145.

http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_nr2_s.115_145.pdf

Literatura:

WYBRANE PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Z ZAKRESU SOCJOLOGII I ANTROPOLOGII KULTURY:

- R. Deliege, "Historia antropologii", Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

- W . Burszta, "Antropolgia kultury. Tematy, teorie, interpretacje", Zysk i S-ka, Poznań 1998.

- E. Nowicka, "Świat człowieka - świat kultury", PWN, Warszawa 2012.

- W. Griswold, "Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie", PWN, Warszawa 2013.

- M. Golka, "Socjologia kultury", Scholar, Warszawa 2013.

- M. Filipiak, "Socjologia kultury. Zarys zagadnień", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.