Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Skład komputerowy 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/e/2/20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skład komputerowy 1
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Socha
Prowadzący grup: Tomasz Dziki, Klaudia Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

K_W06, K_U03, K_U06, K_K03, K_K04

Wymagania wstępne:

Wcześniejsze zaliczenie przedmiotów Podstawy edytorstwa komputerowego, Programy graficzne 1 i Programy graficzne 2.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i systematyczne oddawanie prac zaliczeniowych, takich jak: plakat, ulotka reklamowa, tomik poezji, okładka miękka, kalendarz, słownik ilustrowany, artykuł naukowy, książka kucharska, książka dla dzieci itp. Prace muszą być zgodne z normami i pozbawione błędów składu. Ocenianie ciągłe

Kryteria oceny projektu:

niedostateczny:

projekt nie nadający sie do druku

dostateczny:

funkcjonalność i zgodność ze standardem wydawniczym:

1. dopasowanie formatu do typu publikacji

2. format osiągalny ze standardowego szeregu papieru BEZ większych strat finansowych

3. czytelny skład (dobrze dopasowany stopień pisma i interlinia, odpowiednia liczba znaków w wierszu)

4. marginesy zgodne z zasadami higieny czytania

5. spójność projektu (jednakowe tytularia, paginy, spójność okładki, czwórki tytułowej i zwykłej rozkładówki)

6. brak błędów składu (zawieszek, szewców, bękartów, wdów, nierównych kolumn)

7. skład zgodny z registrem (nawet jeśli zastosowano dwie interlinie)

8. zgodność z podstawowymi zasadami poligrafii (odpowiednia rozdzielczość ilustracji, umiejętność stosowania kolorów podstawowych, dodatkowych i opcji nadruku, stosowania spadów)

dobry:

dobre przygotowanie techniczne i wydawnicze:

1. wszystkie cechy wymienione w powyższych punktach

2. brak błędów składu w tekście

3. odpowiednia szarość kolumny

4. rozróżnienie dywiz/półpauza/pauza

5. dobrze zastosowane tabulatory

6. wyliczone i ustawione odstępy w dialogach, cytatach i przypisach

7. stosowanie zaawansowanych funkcji zecerskich (glify, ligatury, prawdziwe kapitaliki itp.)

bardzo dobry:

szczególne walory artystyczne i estetyczne:

1. wszystkie cechy wymienione w powyższych punktach

2. umiejętne i ESTETYCZNE stosowanie uszlachetnień

3. umiejętność uzasadnienia WSZYSTKICH elementów projektu

4. szczególnie interesujący i DOBRZE ZREALIZOWANY projekt (tu także nowatorstwo projektu)

5. Kongenialność projektu (zgodność treści formy i funkcji)

6. umiejętna stylizacja

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła realizacji składu, jej prawidłowego wykonania wymagającego wiedzy teoretycznej uzyskanej na zajęciach oraz własnego wkładu pracy studenta.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe = 1 pkt

realizacja zadanych ćwiczeń = 1 pkt


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Student może odbyć praktyki zawodowe (całość lub część) w dziale grafiki i DTP, agencji reklamowej itp. (zob. sylabus Praktyki zawodowej)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie

Pełny opis:

1. Możliwości zastosowania InDesigna

2. Podstawowe narzędzia

3. Przygotowanie szablonu publikacji

4. Planowanie położenia tekstu

5. Formatowanie akapitu

6. Tabulatory

7. Style znakowe

8. Style akapitowe

9. Zaawansowane formatowanie tekstu – formaty fontów

10. Praca z tekstem – tabele

11. Praca z grafiką

12. Przygotowanie grafiki

13. Kompozycja tekstu i grafiki – krzywe Béziera

14. Grafika – oblewanie tekstem

15. Kolokwium

Literatura:

N. French, InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

M. Włodarz, GREP w InDesign CS3–CS5. Wyrażenia regularne w zaawansowanej edycji tekstów, Warszawa 2011.

J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii, 2006.

R. Williams, Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobić? Gliwice 2003.

R. Williams, Typografia od podstaw, Gliwice 2011.

R. Williams, DTP od podstaw, Gliwice 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Socha
Prowadzący grup: Tomasz Dziki, Klaudia Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

K_W06, K_U03, K_U06, K_K03, K_K04

Wymagania wstępne:

Wcześniejsze zaliczenie przedmiotów Podstawy edytorstwa komputerowego, Programy graficzne 1 i Programy graficzne 2.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i systematyczne oddawanie prac zaliczeniowych, takich jak: plakat, ulotka reklamowa, tomik poezji, okładka miękka, kalendarz, słownik ilustrowany, artykuł naukowy, książka kucharska, książka dla dzieci itp. Prace muszą być zgodne z normami i pozbawione błędów składu. Ocenianie ciągłe

Kryteria oceny projektu:

niedostateczny:

projekt nie nadający sie do druku

dostateczny:

funkcjonalność i zgodność ze standardem wydawniczym:

1. dopasowanie formatu do typu publikacji

2. format osiągalny ze standardowego szeregu papieru BEZ większych strat finansowych

3. czytelny skład (dobrze dopasowany stopień pisma i interlinia, odpowiednia liczba znaków w wierszu)

4. marginesy zgodne z zasadami higieny czytania

5. spójność projektu (jednakowe tytularia, paginy, spójność okładki, czwórki tytułowej i zwykłej rozkładówki)

6. brak błędów składu (zawieszek, szewców, bękartów, wdów, nierównych kolumn)

7. skład zgodny z registrem (nawet jeśli zastosowano dwie interlinie)

8. zgodność z podstawowymi zasadami poligrafii (odpowiednia rozdzielczość ilustracji, umiejętność stosowania kolorów podstawowych, dodatkowych i opcji nadruku, stosowania spadów)

dobry:

dobre przygotowanie techniczne i wydawnicze:

1. wszystkie cechy wymienione w powyższych punktach

2. brak błędów składu w tekście

3. odpowiednia szarość kolumny

4. rozróżnienie dywiz/półpauza/pauza

5. dobrze zastosowane tabulatory

6. wyliczone i ustawione odstępy w dialogach, cytatach i przypisach

7. stosowanie zaawansowanych funkcji zecerskich (glify, ligatury, prawdziwe kapitaliki itp.)

bardzo dobry:

szczególne walory artystyczne i estetyczne:

1. wszystkie cechy wymienione w powyższych punktach

2. umiejętne i ESTETYCZNE stosowanie uszlachetnień

3. umiejętność uzasadnienia WSZYSTKICH elementów projektu

4. szczególnie interesujący i DOBRZE ZREALIZOWANY projekt (tu także nowatorstwo projektu)

5. Kongenialność projektu (zgodność treści formy i funkcji)

6. umiejętna stylizacja

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła realizacji składu, jej prawidłowego wykonania wymagającego wiedzy teoretycznej uzyskanej na zajęciach oraz własnego wkładu pracy studenta.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe = 1 pkt

realizacja zadanych ćwiczeń = 1 pkt


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Student może odbyć praktyki zawodowe (całość lub część) w dziale grafiki i DTP, agencji reklamowej itp. (zob. sylabus Praktyki zawodowej)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie

Pełny opis:

1. Możliwości zastosowania InDesigna

2. Podstawowe narzędzia

3. Przygotowanie szablonu publikacji

4. Planowanie położenia tekstu

5. Formatowanie akapitu

6. Tabulatory

7. Style znakowe

8. Style akapitowe

9. Zaawansowane formatowanie tekstu – formaty fontów

10. Praca z tekstem – tabele

11. Praca z grafiką

12. Przygotowanie grafiki

13. Kompozycja tekstu i grafiki – krzywe Béziera

14. Grafika – oblewanie tekstem

15. Kolokwium

Literatura:

N. French, InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

M. Włodarz, GREP w InDesign CS3–CS5. Wyrażenia regularne w zaawansowanej edycji tekstów, Warszawa 2011.

J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii, 2006.

R. Williams, Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobić? Gliwice 2003.

R. Williams, Typografia od podstaw, Gliwice 2011.

R. Williams, DTP od podstaw, Gliwice 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.