Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/n/2/7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Załazińska
Prowadzący grup: Mikołaj Borkowski, Jakub Pstrąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student:

- zna wybrane koncepcje dotyczące retoryki wystąpień publicznych (K_W04, K_W05);

- ma wiedzę na temat mechanizmów i strategii retorycznych związanych z sytuacjami wystąpień publicznych (K_W05, K_W09)

- umie rozpoznać własny styl, walory retoryczne i ograniczenia w zakresie oratorstwa (K_U09)

- potrafi przygotować i zaprezentować wypowiedź stosowną do okoliczności i skuteczną retorycznie, a także pracę badawcza na ten temat (K_W09, K_U09, K_K07)

- rozumie istotę komunikacji interpersonalnej oraz edukacji retorycznej (K_K08, K_K09)

- krytycznie ocenia wypowiedzi własne i cudze (K_K07)

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w eksperymentach dydaktycznych i ćwiczeniach - ocenianie ciągłe. Prezentacja egzaminacyjna na ocenę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uczestnictwo w eksperymentach dydaktycznych i ćwiczeniach - ocenianie ciągłe. Prezentacja zaliczeniowa na ocenę.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

30 godzin pracy podczas zajęć

30 godzin pracy samodzielnej – przygotowania do zajęc i przygotowania prezentacji zaliczeniowej

razem 60 godzin = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

1. Wystąpienia publiczne. Mechanizmy retoryczne.

2. Pojęcie sukcesu komunikacyjnego

3. Perswazja i manipulacja.

4. Rozpoznawanie typów nadawców i typów audytorium.

5. Znaczenie komunikacji niewerbalnej.

6. Autoprezentacja.

Pełny opis:

1. Wystąpienia publiczne. Mechanizmy retoryczne.

2. Pojęcie sukcesu komunikacyjnego

3. Perswazja i manipulacja.

4. Rozpoznawanie typów nadawców i typów audytorium.

5. Znaczenie komunikacji niewerbalnej.

6. Autoprezentacja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antas J. (1999): O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków.

2. Argyle M. (1999): Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa.

3. Knapp M., Hall J. (2000): Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław, Wydawnictwo Astrum.

4. Kwintylian, Kształcenie mówcy, Kraków 2012.

5. Stewart J. (red.), (2000): Mosty zamiast murów, Warszawa

6. Thun F. S. von (2001): Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Antas, J. (2002): Polskie zasady grzeczności. [w:] Język trzeciego tysiąclecia II. Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Szpila, G. red., Kraków

2. Berne E. (2000): W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa.

3. Brocki, M. (2001): Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław.

4. Korolko M. (2001): Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa.

5. Kurcz I. (1976): Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa.

6. Leary M. (2003): Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk.

7. Lemmermann H (1995): Szkoła retoryki, Wrocław.

8. Lemmermann H. (1996): Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowania. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi, Wrocław.

9. Pstrąg J., (2002): Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego oponowania. Na materiale debat politycznych, Kraków.

10. Stuart C. (2002): Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa.

11. Załazińska A. (2006): Niewerbalna struktura dialogu, Kraków.

12. Załazińska A., Rusinek M. (2010): Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Załazińska
Prowadzący grup: Mikołaj Borkowski, Jakub Pstrąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.