Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czajkowski
Prowadzący grup: Marek Czajkowski, Wojciech Michnik, Arkadiusz Nyzio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: rozumie podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W01 +], [K_U01 +]

EK2: zna podstawy metodologii badania bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W02 +], [K_U01 +++]

EK3: rozumie relacje pomiędzy bezpieczeństwem narodowym a międzynarodowym [K_W04 +++], [K_W05 ++], [K_W06 ++], [K_W07 ++]

EK4: rozumie pojęcie polityka bezpieczeństwa [K_W05 ++], [K_W06 ++], [K_W07 ++]

EK5: zna genezę, charakter i funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W04 +++], [K_U01 ++], [K_U03 ++]

EK6: ma wiedzę za zakresu podstawowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W04 +++], [K_W05 ++], [K_W06 ++], [K_W07 ++], [K_U01 ++], [K_U03 ++]

EK7: potrafi dokonywać analiz z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w grupie [K_K03 +], [K_K05 +]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności dyskusyjnej ocenianej w sposób ciągły, przedstawionego referatu problemowego oraz pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Obejmuje część problematyki modułu realizowanej w trakcie ćwiczeń.

2. Uzyskanie zaliczenie uprawnia do przystąpienia de egzaminu pisemnego.

3. Egzamin pisemny obejmuje sprawdzenie treści przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK6: egzamin pisemny - pytania problemowe otwarte; aktywność na ćwiczeniach; kolokwium zaliczeniowe – pytania problemowe otwarte.

EK5: aktywność na ćwiczeniach; kolokwium zaliczeniowe – pytania problemowe otwarte.


Standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające – opis,

- metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

- metody podające – prezentacja multimedialna,

- metody problemowe – wykład problemowy.

Ćwiczenia:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin – wykład

30 godzin – ćwiczenia


Praca własna studenta:

Opanowanie podręczników – 40 godzin,

Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin,

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin,

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godzin


Razem: 150 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Wykład i podręczniki:

1. Podstawy metodologiczne badania bezpieczeństwa międzynarodowego

2. Główne paradygmaty w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

3. Istota pojęcia bezpieczeństwo

4. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

5. Polityka bezpieczeństwa

6. Główne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: konflikty religijne i etniczne, zbrojenia globalne i regionalne, proliferacja broni masowego rażenia, bezpieczeństwo ekonomiczne, terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, zagrożenia ekologiczne

Ćwiczenia:

1. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego: NATO, UE, OBWE, Układ Taszkiencki, regionalne układy bezpieczeństwa, współpraca dwustronna

Literatura:

1. Ryszard Zięba (red.): „Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku”; Warszawa 2018

3. Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E.: Strategia we współczesnym świecie, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.