Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Стратегия в политике Российской Федерации

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-29S-r Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Стратегия в политике Российской Федерации
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajor
Prowadzący grup: Piotr Bajor, Aleksandra Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie geograficzne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 +], [K_W07 +++], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK2: Rozumie ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 ++], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK3: Rozumie doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK4: Ma wiedzę na temat struktury sił zbrojnych FR [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +++], [K_K02 +]

EK5: Ma wiedzę na temat roli sił zbrojnych FR w polityce bezpieczeństwa narodowego [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +++], [K_K02 +]

EK6: Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na przedstawione w EK1-EK5 tematy, [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +], [K_U03 +++], [K_K02 +++]

EK7: Potrafi we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment problematyki z zakresu EK1-EK5 w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach [K_U03 +++], [K_U08 +++], [K_K03 +++], [K_K04 +++]

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7: egzamin na podstawie treści wykładów oraz zaleconej literatury.


Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin konwersatorium


Praca własna studenta:

Opanowanie do dyskusji na każde zajęcia – 30 godzin,

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin,


Razem: 90 godzinPełny opis:

1. Pojęcia strategia

2. Proces rozpadu ZSRR i zmian systemowych w regionie

3. Geograficzne uwarunkowania polityki militarnej FR

4. Ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej FR

5. Doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR

6. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – charakterystyka

7. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – rola w polityce bezpieczeństwa narodowego

8. Perspektywy ewolucji polityki militarnej FR

9. Stosunki bilateralne FR

10. Rola i znaczenie FR na arenie międzynarodowej.

Literatura:

Literatura zalecana jako podstawowa:

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

A. Czarnocki, Ireneusz Topolski, Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS 2006.

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008.

R. Śmigielski, Osierocona armia, Warszawa 2006.

Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich www.osw.waw.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajor
Prowadzący grup: Piotr Bajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie geograficzne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 +], [K_W07 +++], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK2: Rozumie ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 ++], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK3: Rozumie doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 ++], [K_K02 +]

EK4: Ma wiedzę na temat struktury sił zbrojnych FR [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +++], [K_K02 +]

EK5: Ma wiedzę na temat roli sił zbrojnych FR w polityce bezpieczeństwa narodowego [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +++], [K_K02 +]

EK6: Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na przedstawione w EK1-EK5 tematy, [K_W04 +], [K_W07 +], [K_W08 +], [K_U03 +++], [K_K02 +++]

EK7: Potrafi we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment problematyki z zakresu EK1-EK5 w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach [K_U03 +++], [K_U08 +++], [K_K03 +++], [K_K04 +++]

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7: egzamin na podstawie treści wykładów oraz zaleconej literatury.


Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin konwersatorium


Praca własna studenta:

Opanowanie do dyskusji na każde zajęcia – 30 godzin,

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin,


Razem: 90 godzinPełny opis:

1. Pojęcia strategia

2. Proces rozpadu ZSRR i zmian systemowych w regionie

3. Geograficzne uwarunkowania polityki militarnej FR

4. Ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej FR

5. Doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR

6. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – charakterystyka

7. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – rola w polityce bezpieczeństwa narodowego

8. Perspektywy ewolucji polityki militarnej FR

9. Stosunki bilateralne FR

10. Rola i znaczenie FR na arenie międzynarodowej.

Literatura:

Literatura zalecana jako podstawowa:

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

A. Czarnocki, Ireneusz Topolski, Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS 2006.

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008.

R. Śmigielski, Osierocona armia, Warszawa 2006.

Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich www.osw.waw.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.