Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Стратегия в политике Российской Федерации

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-29S-r Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Стратегия в политике Российской Федерации
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywane dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajor
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie uwarunkowania oraz najważniejsze czynniki kształtujące strategię Federacji Rosyjskiej (SMI_K2_W02, SMI_K2_W03); geograficzne, ekonomiczne, doktrynalne uwarunkowania strategii Federacji Rosyjskiej (SMI_K2_W03, SMI_K2_W05); zna i rozumie czynniki międzynarodowe kształtujące strategię Federacji Rosyjskiej (SMI_K2_W05).

Student potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji dotyczącej analizowanej w trakcie zajęć problematyki (SMI_K2_U04); we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment omawianej problematyki (SMI_K2_U02); analizować bieżące aspekty strategii Federacji Rosyjskiej (SMI_K2_U04).

Student jest gotów do opracowywania analiz dotyczących omawianej problematyki (SMI_K2_K03)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ustne na podstawie treści wykładów oraz zaleconej literatury.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

SMI_K2_W02; SMI_K2_W03; SMI_K2_W03, SMI_K2_W05; SMI_K2_W05; SMI_K2_U04; SMI_K2_U02; SMI_K2_U04; SMI_K2_K03: Zaliczenie na podstawie treści wykładów oraz zaleconej literatury.


Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin wykład

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć – 60 godzin,

Przygotowanie do zaliczenia – 30 godzin,


Razem: 120 godzinPełny opis:

1. Pojęcia strategia

2. Proces rozpadu ZSRR i zmian systemowych w regionie

3. Geograficzne uwarunkowania polityki militarnej FR

4. Ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej FR

5. Doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR

6. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – charakterystyka

7. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – rola w polityce bezpieczeństwa narodowego

8. Perspektywy ewolucji polityki militarnej FR

9. Stosunki bilateralne FR

10. Rola i znaczenie FR na arenie międzynarodowej.

Literatura:

Literatura zalecana jako podstawowa:

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

A. Czarnocki, I. Topolski, Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS 2006.

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008.

R. Śmigielski, Osierocona armia, Warszawa 2006.

P. Bajor, Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (eds), Akademicka Publishing House, Kraków 2015, pp. 29-49

P. Bajor, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.

Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich www.osw.waw.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.