Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-3 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: Magdalena Trzcionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju jako dyscypliny naukowej

EK2: Identyfikuje skalę i konsekwencje zjawiska biedy i „zacofania” we współczesnym świecie

EK3: Wskazuje czynniki niedorozwoju gospodarczego[K_W05+]

EK4: Wymienia główne koncepcje, instrumenty przyspieszania rozwoju gospodarczego

EK5: Posługuje się agregowanymi danymi statystycznymi w celu określenia poziomu/ prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów

EK6: Analizuje międzynarodową politykę na rzecz rozwoju w kontekście roli organizacji, instytucji międzynarodowych, współpracy dwustronnej, działań społecznych

EK7: Analizuje polityki prorozwojowe wybranych państw


Wymagania wstępne:

Podstawy makroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

ścieżka czerwona:

Egzamin końcowy ( 0-100 pkt.) obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się

­treści przekazywane podczas wykładu

wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych

Egzamin z pytaniami otwartymi (definicje, nazwiska, pojęcia, zagadnienia problemowe). Czas trwania egzaminu ok. 1 godz. Egzaminy odbywają się w czasie przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Ścieżka niebieska: projekt zaliczeniowy polegający na opracowaniu strategii rozwojowej dla państw rynków wschodzących z wykorzystaniem koncepcji spiral dynamics. (100 pkt.)

Pułap zaliczenia wynosi 60%.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prelekcja

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład -30 godz.


Praca własna studenta:

-Rozwiązanie zadań sprawdzających przesyłanych przez prowadzącego do wybranych elementów modułu- 10 godz.

-Samodzielne studiowanie literatury przedmiotowej poleconej przez prowadzącego- 60 godz.

-Przygotowanie do egzaminu- 40 godz.


Łącznie 140 godz.(5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z istotą procesów rozwojowych w gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Pełny opis:

Zakres merytoryczny kursu obejmuje następujące moduły:

I. Ramy definicyjne

1. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.

2. Przegląd teorii i koncepcji wzrostu i rozwoju gospodarczego.

3. Mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego.

II. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego

1. handel zagraniczny

2. postęp technologiczny

3. środowisko naturalne

4. kapitał ludzki

5. czynniki kulturowe

6. polityka państwa

III. Państwa rozwijające się

1. Charakterystyka krajów rozwijających się.

2. Potencjał i strategia rozwojowa wybranych państw.

IV. Polityka współpracy i międzynarodowej pomocy rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• B. Fiedor, K. Kociszewski, Ekonomia Rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010.

• A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, 2010.

• R. Piasecki, Ekonomia Rozwoju, PWE 2005.

• M. Yunus, Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda Sp. Z o.o., Warszawa 2012.

• J. E. Stiglitz, A. Charlton, Fair trade szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• Z. Kozak, Ekonomia zacofania i rozwoju, „Monografie i opracowania”, nr 471 SGH.

• S. Miklaszewski, Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin 2007.

• P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE 2009.

• M. G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy Teoretyczne. Wyd. UEK, 2008

• J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: Magdalena Trzcionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju jako dyscypliny naukowej

EK2: Identyfikuje skalę i konsekwencje zjawiska biedy i „zacofania” we współczesnym świecie

EK3: Wskazuje czynniki niedorozwoju gospodarczego[K_W05+]

EK4: Wymienia główne koncepcje, instrumenty przyspieszania rozwoju gospodarczego

EK5: Posługuje się agregowanymi danymi statystycznymi w celu określenia poziomu/ prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów

EK6: Analizuje międzynarodową politykę na rzecz rozwoju w kontekście roli organizacji, instytucji międzynarodowych, współpracy dwustronnej, działań społecznych

EK7: Analizuje polityki prorozwojowe wybranych państw


Wymagania wstępne:

Podstawy makroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

ścieżka czerwona:

Egzamin końcowy ( 0-100 pkt.) obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się

­treści przekazywane podczas wykładu

wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych

Egzamin z pytaniami otwartymi (definicje, nazwiska, pojęcia, zagadnienia problemowe). Czas trwania egzaminu ok. 1 godz. Egzaminy odbywają się w czasie przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Ścieżka niebieska: projekt zaliczeniowy polegający na opracowaniu strategii rozwojowej dla państw rynków wschodzących z wykorzystaniem koncepcji spiral dynamics. (100 pkt.)

Pułap zaliczenia wynosi 60%.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prelekcja

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład -30 godz.


Praca własna studenta:

-Rozwiązanie zadań sprawdzających przesyłanych przez prowadzącego do wybranych elementów modułu- 10 godz.

-Samodzielne studiowanie literatury przedmiotowej poleconej przez prowadzącego- 60 godz.

-Przygotowanie do egzaminu- 40 godz.


Łącznie 140 godz.(5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z istotą procesów rozwojowych w gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Pełny opis:

Zakres merytoryczny kursu obejmuje następujące moduły:

I. Ramy definicyjne

1. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.

2. Przegląd teorii i koncepcji wzrostu i rozwoju gospodarczego.

3. Mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego.

II. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego

1. handel zagraniczny

2. postęp technologiczny

3. środowisko naturalne

4. kapitał ludzki

5. czynniki kulturowe

6. polityka państwa

III. Państwa rozwijające się

1. Charakterystyka krajów rozwijających się.

2. Potencjał i strategia rozwojowa wybranych państw.

IV. Polityka współpracy i międzynarodowej pomocy rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• B. Fiedor, K. Kociszewski, Ekonomia Rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010.

• A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, 2010.

• R. Piasecki, Ekonomia Rozwoju, PWE 2005.

• M. Yunus, Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda Sp. Z o.o., Warszawa 2012.

• J. E. Stiglitz, A. Charlton, Fair trade szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• Z. Kozak, Ekonomia zacofania i rozwoju, „Monografie i opracowania”, nr 471 SGH.

• S. Miklaszewski, Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin 2007.

• P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE 2009.

• M. G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy Teoretyczne. Wyd. UEK, 2008

• J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.