Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Czubik
Prowadzący grup: Agnieszka Czubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie


Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych


Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego


Biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi


Potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej


Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - pytania testowe zamknięte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1- egzamin


EK2- egzamin


EK3- egzamin


EK4- egzamin


EK5- egzamin


EK6- egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, przygotowanie przez studenta pracy pisemnej.

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 30 godz.

Lektury obowiązkowe oraz przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

Przygotowanie literatury i napisanie pracy pisemnej – 40 godz.


130 godz. - 5 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

1. Przedstawienie dziejów koncepcji praw człowieka. 2. Analiza norm prawa pozytywnego, regulującego prawa człowieka i podstawowe wolności w prawie wewnętrznym, deklaracjach i umowach międzynarodowych, przyjętych przez narody cywilizowane. 3. Prawa osobiste i polityczne a prawa socjalne – prawa indywidualne a prawa grupowe – dotyczące każdego bądź tylko obywateli. 4. Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego procesu, do ubiegania się o azyl. 5. Zakaz tortur i inne międzynarodowe standardy, odnoszące się do postępowania funkcjonariuszy porządku prawa. 6. Procedury ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym (Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie, Komisja i Trybunał Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu). 7. Przestępstwa przeciwko prawom człowieka w prawie międzynarodowym (ludobójstwo, tortury i pozaprawne kary śmierci, rasizm, niewolnictwo, totalitarne reżimy polityczne, naruszanie suwerenności narodowej). 8. Granice praw i wolności. 9. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Koba, W. Wacławczyk, „Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

G. Michałowska, „Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej”, Warszawa 2007;

A. Bieńczyk-Missala, „Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku”, Warszawa 2005;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Czubik
Prowadzący grup: Agnieszka Czubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie


Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych


Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego


Biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi


Potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej


Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - pytania testowe zamknięte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1- egzamin


EK2- egzamin


EK3- egzamin


EK4- egzamin


EK5- egzamin


EK6- egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, przygotowanie przez studenta pracy pisemnej.

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 30 godz.

Lektury obowiązkowe oraz przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

Przygotowanie literatury i napisanie pracy pisemnej – 40 godz.


130 godz. - 5 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

1. Przedstawienie dziejów koncepcji praw człowieka. 2. Analiza norm prawa pozytywnego, regulującego prawa człowieka i podstawowe wolności w prawie wewnętrznym, deklaracjach i umowach międzynarodowych, przyjętych przez narody cywilizowane. 3. Prawa osobiste i polityczne a prawa socjalne – prawa indywidualne a prawa grupowe – dotyczące każdego bądź tylko obywateli. 4. Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego procesu, do ubiegania się o azyl. 5. Zakaz tortur i inne międzynarodowe standardy, odnoszące się do postępowania funkcjonariuszy porządku prawa. 6. Procedury ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym (Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie, Komisja i Trybunał Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu). 7. Przestępstwa przeciwko prawom człowieka w prawie międzynarodowym (ludobójstwo, tortury i pozaprawne kary śmierci, rasizm, niewolnictwo, totalitarne reżimy polityczne, naruszanie suwerenności narodowej). 8. Granice praw i wolności. 9. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Koba, W. Wacławczyk, „Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

G. Michałowska, „Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej”, Warszawa 2007;

A. Bieńczyk-Missala, „Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku”, Warszawa 2005;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.