Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-27SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów, amerykanistyka stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Modrzejewska
Prowadzący grup: Magdalena Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• Zapoznanie studentów ze specyfiką naukowej metody poznania rzeczywistości.

• Nauczenie studentów podstawowych metod empirycznej weryfikacji twierdzeń teoretycznych.

• Zapoznanie ze specyfiką procesu badawczego w naukach społecznych: jak planowane są badania, jak się je realizuje, jak raportuje się wyniki badań.

• Nauczenie studentów umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych w projektowaniu, realizacji i opracowywaniu wyników badań.

Efekty kształcenia:

umiejętność dostosowania metodologi do specyfiki prowadzonych badań

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów ze specyfiką naukowej metody poznania rzeczywistości.

• Nauczenie studentów podstawowych metod empirycznej weryfikacji twierdzeń teoretycznych.

• Zapoznanie ze specyfiką procesu badawczego w naukach społecznych: jak planowane są badania, jak się je realizuje, jak raportuje się wyniki badań.

• Nauczenie studentów umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych w projektowaniu, realizacji i opracowywaniu wyników badań.

Ćwiczenia 1 Podstawy metodologiczne nauk społecznych: Nauka i wiedza oraz Epistemologia, metodologia ogólna, metodologie szczegółowe

Ćwiczenia 2 Podstawy metodologiczne nauk społecznych: Teorie, modele, paradygmaty oraz Rodzaje badań naukowych

Ćwiczenia 3 Konfrontacje ilościowo‑jakościowe - Aksjologiczny aspekt badań jakościowych oraz Implikacje sformułowania problemu badawczego

Ćwiczenia 4 Konfrontacje ilościowo‑jakościowe - Porównanie wybranych aspektów badań ilościowych i jakościowych oraz Cechy badań jakościowych Konkluzje

Ćwiczenia 5 Subiektywizm w jakościowych badaniach społecznych - Premodernistyczne, modernistyczne i postmodernistyczne ujęcia natury rzeczywistości, Egzemplifikacje subiektywizmu w badaniach jakościowych, Etyka a subiektywizm w badaniach społecznych, Drogi do osiągnięcia obiektywności w badaniach jakościowych

Konkluzje

Ćwiczenia 6 Metody i techniki badań jakościowych: Podstawy teoretyczne badań jakościowych, Przedmiot badań jakościowych, Dobór próby,

Ćwiczenia 7 Metody i techniki badań jakościowych: Metoda indywidualnych przypadków – studium przypadku

Ćwiczenia 8 Metody i techniki badań jakościowych: Wywiady (Otwarty wywiad pogłębiony lub wywiad narracyjny)

Ćwiczenia 9 Metody i techniki badań jakościowych: Wywiady (Wywiad skoncentrowany na problemie, Wywiad recepcyjny, Dyskusja grupowa, Zogniskowany wywiad grupowy, Nagrania wypowiedzi i ich transkrypcja)

Ćwiczenia 10 Metody i techniki badań jakościowych: Obserwacja w tym Obserwacja uczestnicząca

Ćwiczenia 11-15 - metody i techniki badań ilościowych

Literatura:

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych Tom 1-2

Stanisław Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych Szkice metodologiczne, Katowice 2013

wszystkie teksty będę umieszczane w formie elektronicznej na Pegazie

Uwagi:

W tym roku akademickim widzę się z Państwem wirtualnie, zależy mi na tym aby współtworzyli Państwo ze mną bezpieczne i komfortowe miejsce spotkań wirtualnych sprzyjające wymianie intelektualnej pozwalające na swobodną ekspresję poglądów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.