Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wieloetniczność i wielokulturowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-40SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wieloetniczność i wielokulturowość
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Miedzynarodowe) - I sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kijewska-Trembecka
Prowadzący grup: Marta Kijewska-Trembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student:

1. posiada wiedzę na temat pozycji różnych grup etniczno-kulturowych w zbiorowościach pluralistycznych tak w kontekście historycznym jak i współczesnym; K1A_W01 (+++), K1A_W02 (+++)

2. posiada wiedzę na temat przemian kultury w wyniku procesów emancypacji mniejszości w ramach szerszych zbiorowości oraz w rezultacie procesów migracyjnych; K1A_W03 (+++)

3. prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw o rodowodzie imigracyjnym; K1A_U02 (+++)

4. potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę migracji i przemian kulturowych we współczesnych społeczeństwach; K1A_U04 (+++)

5. potrafi korzystać z metod i narzędzi badawczych w analizie procesów zachodzących we współczesnych zbiorowościach wieloetnicznych K1A_U07 (++)

6. jest świadomy konieczności stosowania uzyskanej wiedzy w życiu zawodowym i relacjach społecznych; K1A_K01 (+)

7. jest przygotowany do pracy w strukturach i instytucjach funkcjonujących w ramach współczesnych społeczeństw wieloetnicznych; K1A_K02 (+)

8. jest gotowy do zastosowania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym i publicznym; K1A_K05 (+)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.