Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykański sposób prowadzenia wojny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Amerykański sposób prowadzenia wojny
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, trzeci rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kamieński
Prowadzący grup: Łukasz Kamieński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w

amerykańskich siłach zbrojnych – K1A_W03

2. Potrafi zdefiniować podstawowe kategorie badawcze związane ze studiami strategicznymi i

stosunkami międzynarodowymi – K2A_W07

3. Posługuje się podstawowymi podejściami badawczymi, teoriami i koncepcjami społecznymi,

ekonomicznymi i politycznymi stosowanymi do analizy polityki wojskowej USA – K2A_W08

4. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i empiryczną w celu analizy zmieniającego się

amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny – K2A_U03, K2A_U08

5. Potrafi identyfikować różnorodne wyzwania i problemy amerykańskiej polityki obronnej,

bezpieczeństwa oraz sił zbrojnych – K2A_U11, K2A_U13

6. Potrafi analizować relacje społeczne przez pryzmat ich wpływu na sposób prowadzenia wojny

przez USA – K2A_U03, K2A_U08

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; 2 tematy w formie esejów do wyboru spośród 3 zaproponowanych oraz 3

pojęcia/koncepcje do wyjaśnienia/zdefiniowania. Zakres obejmować będzie zagadnienia

omówione na wykładach oraz zawarte w zaproponowanej literaturze

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza i umiejętności – Egzamin (pytania testowe otwarte)

umiejętności – przygotowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS za udział w wykładach

2 ECTS za przygotowanie do egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Kurs składa się z trzech wyraźnych części:

I – Wprowadzenie do problematyki studiów nad wojną oraz strategią

II – Przedstawienie zachodniego i niezachodniego sposobu prowadzenia wojny

III – Analiza współczesnej transformacji wojny oraz amerykańskiego sposobu jej prowadzenia.

Pełny opis:

Kurs stanowi po części wprowadzenie do Studiów Strategicznych – obszaru Studiów Międzynarodowych. Podczas zimnej wojny

przedmiotem zainteresowania były przede wszystkim: teorie odstraszania nuklearnego, rywalizacja między supermocarstwami, a także wzrost ruchów nacjonalistycznych w Trzecim Świecie. Współcześnie agenda dramatycznie się zmieniła. Przedmiotem zainteresowania są obecnie proliferacja broni masowego rażenia, konflikt asymetryczny, wojna informacyjna, rewolucja w sprawach wojskowych, terroryzm ponowoczesny, przestępczość zorganizowana oraz problemy, takie jak AIDS czy zmiany klimatyczne. Rozwój naukowotechniczny i powstawanie nowych, coraz bardziej nowoczesnych broni, wpływa znacząco na zmianę sposobu prowadzenia wojny przez Stany Zjednoczone.

Tematyka:

• Fenomen wojny. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu

• Niezachodnie sposoby prowadzenia wojny – japoński

• Niezachodnie sposoby prowadzenia wojny – chiński

• Od Rewolucji Napoleońskiej do II wojny światowej

• Wojna secesyjna – pierwsza nowoczesna wojna totalna

• Rewolucja nuklearna

• Technowojna w Wietnamie

• Wojna w Zatoce Perskiej i początek debaty nad rewolucją w sprawach wojskowych (RMA)

• Informacyjna RMA

• Wojna asymetryczna

• „Humanizacja wojny” (prywatyzacja, robotyzacja)

Literatura:

Obowiązkowa/zalecana

Keegan, John, Historia wojen, Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

Clausewitz, Carl von, O wojnie, Lublin: Test, 1995.

Benedict, Ruth, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa: PIW, 2003.

Sun Tsu, Sun Pi, Sztuka Wojny, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2004.

DeGroot, Gerard J., A Noble Cause? America and the Vietnam War, London: Longman, 2000.

Van Creveld, Martin, Zmienne oblicze wojny, Poznań: Rebis, 2008.

Singer, Peter, Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, London: Penguin Books, 2009.

Dodatkowa

Kamieński, Łukasz, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Gray, Colin S., "Thinking Asymmetrically in Times of Terror”, Parameters, Vol. 32, Spring 2002: 5–14.

Milevski, Lukas, “Asymmetry Is Strategy, Strategy Is Asymmetry”, Joint Forces Quarterly, 75, 2014: 77–83.

Coker, Christopher, War in an Age of Risk, London: Polity, 2009.

Caputo, Philip, A Rumor of War, New York: A Holt Paperback, 1996.

Herr, Michael, Depesze, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.

O’Brien, Tim, Krzycz, kiedy milczą anioły, Warszawa: G+J Książki, 2008.

Shimko, Keith I., The Iraq Wars and America’s Military Revolution, Cambridge: CUP, 2010.

Rasmussen, Mikkel Vedby, The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twentieth-First Century, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Swofford, Anthony, Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2005.

Dodatkowe lektury rekomendowane do poszczególnych tematów

Dodatkowa

Kamieński, Łukasz, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Gray, Colin S., "Thinking Asymmetrically in Times of Terror”, Parameters, Vol. 32, Spring 2002: 5–14.

Milevski, Lukas, “Asymmetry Is Strategy, Strategy Is Asymmetry”, Joint Forces Quarterly, 75, 2014: 77–83.

Coker, Christopher, War in an Age of Risk, London: Polity, 2009.

Caputo, Philip, A Rumor of War, New York: A Holt Paperback, 1996.

Herr, Michael, Depesze, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.

O’Brien, Tim, Krzycz, kiedy milczą anioły, Warszawa: G+J Książki, 2008.

Shimko, Keith I., The Iraq Wars and America’s Military Revolution, Cambridge: CUP, 2010.

Rasmussen, Mikkel Vedby, The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twentieth-First Century, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Swofford, Anthony, Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2005.

Dodatkowe lektury rekomendowane do poszczególnych tematów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.