Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Presidential Elections in the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Presidential Elections in the United States
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Turek
Prowadzący grup: Maciej Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Student dysponuje wiedzą na temat mechanizmów prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych

2. Student potrafi w sposób pogłębiony gromadzić i prezentować wiedzę na temat kampanii prezydenckich w Stanach Zjednoczonych

3. Posiada kompetencje w zakresie prognozowania przebiegu i wyniku amerykańskich kampanii wyborczych

4. Student dysponuje wiedzą na temat roli mediów dla procesów wyborczych w Stanach Zjednoczonych

5. Student posiada wiedzę na temat roli wyborów i kampanii wyborczych dla amerykańskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

6. Student jest świadomy roli, jaką odgrywają procesy wyborcze dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa demokratycznego

Forma i warunki zaliczenia:

In order to get credit for this class, students are required to:


- attend lectures

- read a book from a given list and review it

- prepare a research paper on an issue from a given list

- discuss their research paper


Details will be given during the introductory class.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - class participation

1 ECTS - writing book review

1 ECTS - preparing and discussing Research Paper

Skrócony opis:

Election is essential element of every democratic system. It seems nowhere does it receive as much attention as in the United States. It might be reasonably argued that campaigning is a permanent feature of the contemporary America, most important campaign taking place in November every four years, when the U.S. citizens elect their President. Presidential hopefuls and candidates devote all of their time meeting constituents, volunteers, donors, journalists, etc. Yet, more often than it is it is not enough to achieve the ultimate political goal – winning the Presidency. Thus, the aim of this class is to review all the rules, developments and activities, which are aimed at gaining thatgoal. Therefore, the course can as well be called: Presidential Election – American Way.

Literatura:

Bartels, Larry M. 1988. Presidential Primaries and the Dynamics of Public Choice, Princeton: Princeton University Press.

Bitecofer, Rachel. 2018. The Unprecedented 2016 Presidential Election, Cham: Palgrave Macmillan.

Brams, Steven J. 2008. The Presidential Election Game, Wellesley: A K Peters.

Gillies, Jamie, ed. 2018. Political Marketing in the 2016 U.S. Presidential Election, Cham: Palgrave Macmillan.

Goidel, Kirby ed. 2018. Political Polling in the Digital Age. The Challenge of Measuing and Understanding Public Opinion, Baton Rouge: Lousiana State University Press.

Laidler, Paweł, Maciej Turek, ed. 2014. 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, Krakow: Jagiellonian University Press.

Mast, Jason L., Jeffrey C. Alexander, ed. 2019. Politics of Meaning/Meaning of Politics. Cultural Sociology of the 2016 U.S. Presidential Election, Cham: Palgrave Macmillan.

Norrander, Barbara. 2015. The Imperfect Primary, New York: Routledge.

Patterson, Thomas E. 1993. Out of Order, New York: Knopf.

Polsby, Nelson W., Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, David A. Hopkins. 2012. Presidential Elections. Strategies and Structures of American Politics, Lanham: Rowman & Littlefield.

Schroeder, Alan. 2000. Presidential Debates. Forty Years of High Risk TV, New York: Columbia University Press.

Shea, Daniel M., Michael John Burton. 2010. Campaign Craft: The Strategies, Tactics, and Art of Political Campaign Management, Westport: Praeger.

Schumaker, Paul, Burdett A. Loomis, ed. 2002. Choosing a President: the Electoral College and Beyond, New York: Chatham House Publishers.

Stromer-Galley, Jennifer. 2014. Presidential Campaigning in the Internet Age, New York: Oxford University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.