Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-40 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski
Prowadzący grup: Marcin Fatalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie polityki USA wobec węzłowych problemów Bliskiego Wschodu po 1945 roku.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student zna faktografię historii politycznej Bliskiego Wschodu, rozumie główne mechanizmy zmian społecznych i politycznych

(wpływ ruchów społecznych i religii oraz ideologii "zewnętrznych" jak amerykańskie teorie modernizacji i koncepcje demokratyzacji) w regionie; zna główne kierunki polityki zagranicznej USA wobec Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych i instytucjonalnych USA. Potrafi przedstawić założenia polityki USA wobec Bliskiego Wschodu (w powiązaniu z amerykańskimi koncepcjami rozwojowymi oraz celami politycznymi

i ekonomicznymi).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin w oparciu o wykład i literaturę przedmiotu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, e-lerning

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony polityce USA wobec problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych Bliskiego Wschodu. Interesy USA oraz konflikty etniczne, religijne i społeczne czynią ten region, w kontekście zasobów surowcowych, newralgicznym obszarem polityki światowej.

Pełny opis:

1. Narodziny Trzeciego Świata i miejsce Bliskiego Wschodu w nowym porządku

międzynarodowym po II wojnie światowej; 2. USA i ZSRR wobec Bliskiego

Wschodu - różnice idei i podobieństwo celów; 3. Podziały polityczne na Bliskim

Wschodzie - nowe państwa, nowe granice w kontekście historycznym; 4.

Powstanie państwa Izrael i I wojna arabsko-izraelska; USA wobec Izraela; 5. USA wobec nacjonalizacji AIOC i rządu Mosaddeka w Iranie; interwencja USA w Iranie 1953 r.; USA i kryzys sueski; 7. Sojusz USA i Iranu w okresie rządów Mohammada Rezy; 8. USA wobec wojny sześciodniowej i wojny Jom Kippur; 9. Afganistan w polityce USA: główne problemy i tendencje w okresie prezydentury Cartera i Reagana; 10. Iran, Irak, Izrael w polityce USA na początku lat 80. XX w.; 11. Bliski Wschód po zakończeniu zimnej wojny: pośrednictwo USA w konflikcie izraelsko-palestyńskim; 11. Wzrost znaczenia politycznego islamu; 12. Wojna z terroryzmem a polityka USA wobec Bliskiego Wschodu; 13. Arabska wiosna w polityce USA; 14. USA wobec wojny syryjskiej i radykalizmu politycznego w regionie

Literatura:

Obowiązkowa

1. Jerzy Zdanowski, Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa 2020

2. Douglas Little, American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945, Chapel Hill 2008

Dodatkowa

1. D. R. Collier, Democracy and the Nature of American Influence in Iran 1941-1979, Syracuse 2017

2. P. Sasnal, Pseudostabilizacja. Problemy współczesnej polityki USA na Bliskim Wschodzie, Warszawa 2017.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski
Prowadzący grup: Marcin Fatalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.