Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP2-30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, trzeci rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rzepecki
Prowadzący grup: Michał Rzepecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1. Zapoznanie studentów z pojęciem antyamerykanizmu, jego definicjami, historyczną ewolucją i współczesnym wymiarem.

C2. Prezentacja zjawisk kluczowych dla powstawania zjawiska antyamerykanizmu w ujęciu historycznymi współczesnym.

C3. Omówienie na wybranych przykładach form historycznego i współczesnego antyamerykanizmu.

C4. Nauczenie studentów dostrzegania i prognozowania krótko- i długoterminowych skutków zjawiskaantyamerykanizmu.


Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

W1. czym jest antyamerykanizm, jego definicje, historyczną ewolucję zjawiska AME_K2_W01, AME_K2_W02, AME_K2_W03,AME_K2_W04, AME_K2_W05W

W.2 główne przyczyny - historyczne i współczesne - antyamerykanizmu, ich złożoność i wielowymiarowość AME_K2_W02, AME_K2_W03, AME_K2_W04, AME_K2_W0

W3. najważniejsze przykłady zjawisk negatywnie nacechowanychzachowań wymierzonych w USA jako państwo, jego obywateli,kulturę, sztukę, cywilizację AME_K2_W01, AME_K2_W02, AME_K2_W03,AME_K2_W04, AME_K2_W05

W4. konsekwencje dla USA i innych państw świata wynikające z postaw antyamerykańskich AME_K2_W01, AME_K2_W02, AME_K2_W03, AME_K2_W04, AME_K2_W05

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego,podczas którego studenci będą musieli odpowiedzieć w sposób opisowy na postawione pytania dotyczące problematyki poruszanej podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

Definicje - historyczne i współczesne zjawiska antyamerykanizmu.

Historyczna ewolucja zjawiska.

Podstawowe przyczyny umożliwiające istnienie antyamerykanizmu. Antyamerykanizm w polityce, sztuce, kulturze.

Antyamerykanizm vs. amerykanizm.

Hard power, soft power, smart power.

Dyplomacja publiczna.

Antyamerykanizm islamski.

Antyamerykanizm w ujęciu azjatyckim.

Antyamerykanizmw Rosji.

Antyamerykanizm europejski.

Antyamerykanizm w Amerykach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rzepecki
Prowadzący grup: Michał Rzepecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.