Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Prowadzący grup: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy kursu będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składają się: ocena z testu 50% oraz oceny z prac pisemnych (50%) W trakcie trwania semestru student zobowiązany jest przygotować i przesyłać w terminie (zawsze do 12.00 w środę poprzedzającą kolejne zajęcia) wymagane prace pisemne. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez podania przyczyny.

Test sprawdzający odbędzie się na przedostatnich zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z poszczególnych zadań pisemnych oraz krótkiego testu sprawdzającego znajomość zasad etykiety przygotowanego na podstawie materiałów wykorzystanych podczas zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie Metody podające - prezentacja multimedialna Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 2

Skrócony opis:

Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy kursu będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej

Pełny opis:

Savoir-vivre - historia i współczesność Zasady kurtuazji - tytułowanie, zasady pierwszeństwa Język - kultura języka i znajomość norm językowych Komunikacja pisemna i telefoniczna, netykieta - pisma oficjalne, podania, kwestionariusze, życiorys, list motywacyjny, poprawna kompozycja e-maila, dobre praktyki w korespondencji elektronicznej, etykieta telefoniczna, dobre obyczaje w mediach społecznościowych Etykieta stroju i zachowania w sytuacjach oficjalnych - wizerunek własny, wizytówki, stroje oficjalne, przyjęcia

Literatura:

Stanek J., Studencki Savoir-Vivre, W-wa 2011 Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe, W-wan 2008, s. 232-240. Bortnowski A., Współczesny savoir-vivre, Toruń 2017 Pierzchała M., Czółenka czy szpilki - Poradnik savoir-vivre dla kobiet gotowych na sukces z klasą, Toruń 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.