Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Black Churches and African American Religiosity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Black Churches and African American Religiosity
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Napierała
Prowadzący grup: Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C2 - getting students acquainted with specific English terminology concerning Black churches in the USA


C3 - improving reading and analytical skills; understanding English texts and audiovisual materials concerning Black churchesEfekty kształcenia:

U1 - students use theoretical knowledge in order to analyze cultural and religious processes concerning Black churches in the US

U3 - students can use English (B2-level) to describe theoretical and practical problems discussed in class

W1 - students know specific English terminology concerning African American religiosity, religious and social processes, and the diversity of Black churches

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) a written project concerning a chosen church

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) students' activity assessment, a short test, a written project

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents history of Black churches in the US, offers an analysis of their role in the American society, explains the complexity of Black Christianity, and presents the variety of African American religious practice. It also focuses on socio-political (non-)engagement of Black churches.

While showing their role in the Civil Rights Movement, it also pays attention to alternative religious approaches to African American struggle for civil rights (different from Martin Luther King’s strategy).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course we'll study literature concerning Black churches, watch movies and documentaries depicting certain problems, discuss these problems, analyze particular churches that represent various theological traditions, concentrating especially on their social activity.

Literatura: (tylko po angielsku)

Cone J.H. (1997), Black Theology & Black Power, Maryknoll, NY: Orbis Books

Cone J.H. (2018), Said I Wasn’t Gonna Tell Nobody, Maryknoll, NY: Orbis Books.

Floyd-Thomas S., Floyd-Thomas J., Duncan C. B., Ray S.G., Westfield N.L. (2007), Black Church Studies. An Introduction, Nashville: Abington Press

Glaude E.S., (2010), The Black Church is Dead, “Huffington Post,” https://www.huffpost.com/entry/the-black-church-is-dead_b_473815 [02.07.2019]

Raboteau A. J. (2001), Cannan Land. A Religious History of African Americans, New York: Oxford University Press.

Raboteau A.J. (2004) Slave Religion. “The Invisible Institution” in the Antebellum South, New York: Oxford University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.