Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Musical

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-27 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Musical
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Rybkowski
Prowadzący grup: Radosław Rybkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat historii amerykańskiego musicalu ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z XXI wieku. Jego celem jest również przygotowanie studentów do samodzielnej analizy musicalu jako zjawiska społecznego i kulturowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza: pogłębioną wiedza o historii i współczesności musicalu amerykańskiego;

pogłębiona wiedza o miejscu musicalu we współczesnej kulturze amerykańskiej.

Umiejętności: umiejętność analizy i interpretacji musical XXI wieku.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia oparte są na ocenie ciągłej. Każdy temat omawiany w czasie zajęć będzie się kończył zadaniem do wykonania. Studenci są zobowiązani do:

obejrzenia wszystkich przedstawień (ich lista podana jest w bibliografii);

wykonania co najmniej 75% poleconych zadań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła oparta na: aktywności w czasie zajęć (aktywny udział w dyskusji - 20%) oraz na jakości wykonanych zadań (jakość użytego języka, znajomość historii rozwoju musicalu oraz umiejętność krytycznej analizy i interpretacji przedstawień - 80%).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

E-learning oraz flipped classroom.

Bilans punktów ECTS:

5 punktów ECTS:

1 - udział w e-learning (wykłady na platformie Webex), 30 godz.

1 - przygotowanie do zajęć (zapoznanie się z materiałami), 30 godz.

3 - przygotowanie zadań, 70 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Musical amerykański jest jedyną formą rozrywki teatralnej, która powstała w USA i została przyjęta na całym świecie. Kurs w skrótowy sposób prześledzi historię powstania musicalu, by skupić się na najnowszych osiągnięciach.

Pełny opis:

1. Prehistory of American musical: minstrel show and Ziegfeld follies; George M. Cohan.

2. Prewar musical theatre in America: the Gershwins, Cole Porter, the first mature musical—Show Boat.

3. Golden age of classical musical: Oklahoma!, musicals of Rodgers and Hammerstein.

4. Musical in crisis: the 1950s., West Side Story as the new kind of show, achievements of Jerome Robins; new authors and composers.

5. Musical changed: new motives in musical; Hair and Chorus line; Bob Fosse’s choreography.

6. The British take Broadway: the musicals of Andrew L. Webber; Stephen Sondheim new music, Sweeny Todd.

7. Musical alive: new shows, new attitudes, from The Producers to Wicked.

Literatura:

D.B. Wilmeth and C. Bigsby, Cambridge History of the American Theatre, Cambridge University Press, 2000.

Musicale

The Show Boat

Oklahoma (London versions)

Sweeney Todd

Fosse

The Producers

Hamilton

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Rybkowski
Prowadzący grup: Radosław Rybkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.