Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik
Prowadzący grup: Justyna Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1

Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie ustnej, o charakterze naukowym i popularnonaukowym, które dotyczą tematyki kulturoznawczej.


C2

Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk kuturoznawczych w świecie.

C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce kulturoznawczej.

Efekty kształcenia:

Student:

W1

zna terminologię w języku angielskim odnoszącą się do zagadnień kulturoznwczych, a także, ekonomicznych, politycznych i prawnych , omawianych również w kontekście procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności.

U1

wykorzystuje wiedzę teoretyczną i językową w celu analizy procesów kulturowych, a także politycznych,prawnych, gospodarczych i warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności.

U3

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przezEuropejski System Opisu Kształcenia Językowego.


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny polagający na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski 4-5 fragmentów tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym, które dotyczą zagadnień z zakresu kulturoznawstwa amerykańskiego.


Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej, jest uzyskanie min. 55% z całego egzaminu.


Dopuszczale są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie trwania kursu.

Przy większej liczbie nieobecności, konieczne będzie przygotowanie dodatkowego tłumaczenia tekstu pisemnego wskazanego przez wykładowcę.

Opuszczenie więcej niż pięciu zajęć w semestrze skutkuje brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na bieżąco podczas każdych zajęć. Przed przystąpieniem do egzaminu każdy student powinien przełożyć 2 krótkie teksty (akapity) z języka angielskiego na język polski, które ocenia wykładowczyni.Skrócony opis:

Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstów pisanych dotyczących zagadnień związanych z kulturoznawstwem amerykańskim.

Dodatkowym elementem zajęć są ćwiczenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych.

Pełny opis:

Zajęcia obywać się będą w formie konwersatoryjnej i będą polegały na tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski tekstów naukowych i popularnonaukowych odnoszących się do zagadnień związanych z kulturoznawstwem amerykańskim (z uwzględnieniem elementarnej wiedzy na temat teorii przekładu pisemnego).

Dodatkowo, wybrane zajęcia poświecone będą tłumaczeniom konsekutywnym przygotowanym w oparciu o publiczne wypowiedzi ustne, przemówienia,wykłady.

Istotnym elementem kursu będzie również analiza specjalistycznego angielskiego słownictwa, związanego z nauką o kulturoznawstwie amerykańskim.

Literatura:

Literatura przykładowa:

S. Huntington, Who Are We? The Challenges to America's National Identity, Simon and Schuster, 2004.

Culture Matters: How Values Shape Human Progress, eds. S. Huntington, L.E.Harrison, 1997.

B. Bryson, Made in America. An Informal History of the English Language in the United States, Harper Collins Publishers 2011.

Migration and Culture, eds. R. Cohen, G. Jónsson, Edward Elgar Publishing, 2011.

Migration, Diasporas and Transnationalism, eds. S.Vertovec, R. Cohen. Edward Elgar Publishing, 1999.

Wybrane artykuły naukowe i popularnonaukowe z dzienników, tygodników, periodyków w języku angielskim (m.in.The Guardian, The Economist, Washington Post).

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące literatury zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik
Prowadzący grup: Justyna Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.