Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-35 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje dzieci
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, pierwszy rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stella Strzemecka
Prowadzący grup: Stella Strzemecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową kursu składa się:

• wynik egzaminu (50%),

• ocena z aktywności (30%),

• ocena z projektu, na którą wpływa przygotowanie projektu i przedstawienie go w formie prezentacji (20%).


Egzamin stanowi kompozycję pytań testowych zamkniętych oraz otwartych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność powinna zostać zaliczona w formie eseju na temat i w terminie uzgodnionym z prowadzącą.


Metody dydaktyczne:

Metoda sytuacyjna

Analiza tekstów

Burza mózgów

Dyskusja

Analiza przypadków

Film

Projekt

Skrócony opis:

• „Era migracji dzieci”

• Migracje dzieci w świetle dokumentów międzynarodowych

• Od „bagażu” do eksperta, czyli zwrot paradygmatyczny w studiach migracyjnych

• Majority World vs. Minority World

• Polityki i modele integracyjne

• Dwu- / wielojęzyczność i dwu- / wielokulturowość

• Dylematy tożsamościowe

• Reemigracja

• Proces adaptacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym: wyzwania lokalne i globalne

Pełny opis:

Ludzkość przemieszcza się przestrzennie od początku swego istnienia, ale wiek XXI ma szansę zapisać się w historii migracji ludności, jako stulecie międzynarodowej migracji dzieci. Skala zjawiska transgranicznej wędrówki osób niepełnoletnich w XXI wieku przybiera, bowiem na sile na niespotykaną dotąd skalę. Celem zajęć jest przyjrzenie się fenomenowi współczesnych migracji dzieci w różnych regionach świata w skali mikro- mezo- i makrospołecznej. Kurs obejmuje szerokie spektrum zagadnień od ram instytucjonalnych i prawnych związanych z migracjami dzieci po „żywą tkankę wspomnień i przeżyć” dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa

Grzymała-Moszczyńska, Halina, Grzymała-Moszczyńska, Joanna, Durlik, Joanna, Szydłowska, Paulina (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Mirgos, Katarzyna (2016). Dziecko jako protagonista migracji. Przykład Kraju Basków. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3(161), 309–326.

Orellana, Marjorie F., Thorne, Barrie, Chee, Anna, Lam, W. S. E. (2001). Transnational Childhoods: The Participation of Children in Processes of Family Migration. Social Problems 48(4): 572–591.

Orgocka Aida (2012). Vulnerable Yet Agentic: Independent Child Migrants and Opportunity Structures. New Directions for Child and Adolescent Development, 136: DOI: 10.1002/cad.20007.

Portes, Alejandro, Rivas, Alejandro (2011). The Adaptation of Migrant Children. The Future of Children, 21(1), 219–246.

Punch, Samantha (2016). Cross-world and cross-disciplinary dialogue: A more integrated, global approach to childhood studies. Global Studies of Childhood, 6(3): 352–364.

Slany, Krystyna, Ślusarczyk, Magdalena, Pustułka, Paula (2016). Polskie rodziny transnarodowe. Kraków, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN.

Slany, Krystyna, Strzemecka, Stella (2016). Who are we? Cultural Valence and Children’s Narratives of National Identifications. Central and Eastern European Migration Review CEEMR, 5(1), 13–34.

UNICEF (2016). Uprooted: The Growing Crisis for Refugee and Migrant Children. USA: United Nations Children’s Fund.

Literatura dodatkowa

Dodatkowe pozycje bibliograficzne do poszczególnych zagadnień będą rekomendowane w trakcie kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.