Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-37 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Błoch
Prowadzący grup: Agata Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie:

1. Praca pisemna – 50%

2. Aktywność – 25 %

3. Jedna krótka prezentacja – przedstawienie historii jednej osoby na podstawie książki "As If she were free". – 25%


Skrócony opis:

Śmierć czarnoskórego mężczyzny George Floyd’a w Stanach Zjednoczonych wywołała falę protestów nie tylko w obu Amerykach, ale także na całym świecie. Hasło „Black Lives Matter” stało się obecnie symbolem ogólnoświatowej walki z przemocą i dyskryminacją rasową. Jednak walka o sprawiedliwość, wolność i równość potomków Afrykańczyków trwa od stuleci. Celem naszych zajęć będzie omówienie doświadczeń Afroamerykanów na przestrzeni wieków na kontynencie amerykańskim. Omówimy główne koncepcje historyczne, polityczne, społeczne i postkolonialne związane z tożsamością, dorobkiem i dziedzictwem potomków osób, które siłą zostały wywiezione z Afryki i zmuszone do życia w nowej rzeczywistości.

Pełny opis:

1. Zajęcia: 4/10/2021

Wprowadzenie do zajęć : “Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej”

2. Zajęcia: 11/10/2021

Historia niewolnictwa w Amerykach, wiek XVI –XIX.

Lektura:

a. Francisco Bethencourt. Racisms: from the Crusades to the Twentieth Century. Princeton University Press, 2015.

i. Ethnic Classification

ii. Ethnic Structure

iii. Projects and Policies

iv. Discrimination and Segregation

v. Abolitionism

3. Zajęcia: 18/10/2021

Historia niewolnictwa w Amerykach, wiek XVI –XIX.

Lektura:

a. William L. Andrews. Slavery and Class in the American South: A Generation of Slave Narrative Testimony, 1840-1865. Oxford University Press, 2019.

b. Leigh Fought. Women in the world of Frederick Douglass. Oxford University Press, 2017.

4. Dzień 25/10/2021

Ćwiczenia: Praca z tekstem.

Nora E. Jaffary, Jane E. Mangan. Women in Colonial Latin America, 1526-1806. Texts and Context. Hacket Publishing Company Inc, 2018.

- The spiritual Diary of an Afro-Peruvian Mystic, Ursula de Jesus (Lima, 1647-1661)

- An African Woman Petition for Freedom in a colonial Brazilian Mining Town (Vila Rica, 1766)

5. Dzień 08/11/2021

Wykład / Praca nad bazą danych - TBC

EXPLORE THE DISPERSAL OF ENSLAVED AFRICANS ACROSS THE ATLANTIC WORLD

This digital memorial raises questions about the largest slave trades in history and offers access to the documentation available to answer them. European colonizers turned to Africa for enslaved laborers to build the cities and extract the resources of the Americas. They forced millions of Africans across the Atlantic to the Americas, and from one part of the Americas to another. Analyze these slave trades and view interactive maps, timelines, and animations to see the dispersal in action

6. Dzień 15/11/2021

„Naukowy Rasizm” przełom XIX/XX

Lektura:

a. Francisco Bethencourt. Racisms: from the Crusades to the Twentieth Century. Princeton University Press, 2015.

i. Classification of Humans

ii. Scientific Racism

iii. Darwin and Social Evolution

b. FILM: Human Zoos: America's Forgotten History of Scientific Racism (https://www.youtube.com/watch?v=nY6Zrol5QEk)

7. Dzień 22/11/20201

Afroamerykanie w I połowie XX wieku w dobie „demokracji rasowej”

Lektura:

a. Carla Guerron-Montero. Racial democracy and nationalism in Panama. Ethnology, vol. 45, no. 3, 2006, pp. 209-228.

b. Yesilernis Peña et. al. “Racial Democracy” in the Americas: A Latin and US Comparison

8. Dzień 29/11/2021

Aktywizm Afroamerykanów w II połowie XX wieku.

Lektura:

a. Tianna Paschel. “Repensando la movilización de los afrodescendientes en América Latina”. Estudios Afrolatinoamericanos: Una introdución. Alejandere de la Fuente. George Reid Andrews. Universidad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Massachusets : Afro Latin American Researcher Institute. Harvard University, 2018.

9. Dzień: 6/12/2021

Wiodące teorie postkolonialne.

a. Marcin Florian Gawrycki. Stosunki Międzynarodowe na Karaibach. Perspektywa postkolonialna. Biblioteka Iberyjska: Warszawa, 2013.

i. Hybrydyzacja

ii. Mestizaje

iii. Negritude

iv. Kreolizacja

v. Antylskość

vi. Kreolskość

10. Dzień: 13/12/2021

“Feminismo negro” – ruch czarnoskórych kobiet w Ameryce Łacińskiej i teoria przecięć

Lektura:

a. George Reid Andrews. “Desigualdad, raza, clase, género”. Estudios Afrolatinoamericanos: Una introdución. Alejandere de la Fuente. George Reid Andrews. Universidad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Massachusets : Afro Latin American Researcher Institute. Harvard University, 2018

b. Ana Medrano López, Ana. "Afrofeminismo. El feminismo en el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos." 2020.

c. Suárez-Navaz, Liliana, and Rosalva Aída Hernández Castillo. Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes. Ilinois, Northwestern University, 2008.

11. Dzień 20/12/2021

Doświadczenia Afroamerykanów: BRAZYLIA

a. Agata Błoch. “Historia nierówności społecznych w Brazylii”. Brazylia, kraj przyszłości, red." J. Petelczyc, M. Cichy. Książka i Prasa: Warszawa, 2016.

b. Miguel Alonso and Norman K. Smith. The Development of Yoruba Candomble Communities in Salvador, Bahia, 1835-1986. Springer, 2014.

i. The African Nations of Salvador

ii. Self-Defense Strategies in Bahian Candomble in the 19th and 20th Centuries

12. Dzień 03/01/2022

Doświadczenia Afroamerykanów: MEKSYK

13. Dzień 10/01/2022

Doświadczenia Afroamerykanów: USA & Wielka Brytania

a. Afua Hirsch. Brit(ish): On Race." Identity and Belonging. London: Jonathan Cape (2018).

b. Randy J Sparks. "Barracoon: The Story of the Last" Black Cargo." by Zora Neale Hurston." Alabama Review 72.3 (2019): 246-249.

14. Dzień 17/01/2022

Doświadczenia Afroamerykanów: ARGENTYNA

a. Frigerio, Alejandro, and Eva Lamborghini. "Los afroargentinos: formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política." Aportes para el desarrollo humano en Argentina 5 (2011).

b. VIDEO:

i. Afroargentinos, desde los tiempos coloniales hasta la abolición final de la esclavitud.

https://www.youtube.com/watch?v=a1U0cYuUsbc&feature=emb_title

ii. Africanos y afrodescendientes en la Argentina (s. XVIII al XXI). Recorridos de visibilidad e invisibilidad en un país “blanco”.

https://www.youtube.com/watch?v=M71ht9QjdpA&feature=emb_title

iii. Seminario especializado: Africanos y afrodescendientes en la Argentina (s. XVIII al XXI). Recorridos de visibilidad e invisibilidad en un país “blanco”.

https://www.youtube.com/watch?v=p7DheFUl3nc&feature=youtu.be

15. Dzień 24/01/2022

Walka z dyskryminacją rasową, akcje afirmatywne i wyrównywanie szans w krajach Ameryki Łacińskiej w XXI wieku

Wybrane lektury

* Program może ulec zmianie

Literatura:

Andrews, G.R. Afro. Latin America 1800-2000. Oxford University Press, 2004.

Andrews, W. L. Slavery and class in the American South. A generation of Slave narrative testimony 1840-1865. Oxford University Press, 2019.

Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. Postcolonial Studies. The Key koncepts. Routledge, 2013.

Bethencourt, F. Racism. From Crusades to the Twentieth Century. Princeton University Press, 2013.

Borucki, A. De companeros de barco a camaradas de armas. Identidades negras en el Rio de la Plata, 1760-1860. Prometeu,

De la Fuente, A., Abdrews, G.R. Afro-Latin American Studies: Introduction. Cambridge University Press, 2018.

Díaz Casas, M. C., Velázquez, M. E. „Estudios Afromexicanos: Una revisión historiográfica y antropológica”. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.27: 221-248, julio-diciembre 2017.

Elliott, J. H. Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America 1492-1830. Yale University Press, 2006.

Frigerio, A., Lamborghini, E. „Los Afroargentinos Formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política”. Afrodescendientes y africanos en Argentina. Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, 2011.

Geler, L. Egido, A. Recalt, R. Yannone, C. „Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita (Gran Buenos Aires)”. Población & Sociedad, ISSN1852 8562, Vol. 25 (2), 2018, pp. 28-54.

Gilroy, P. The Black Atlantic. Harvard University Press, 1993.

Guzmán, F. „Madres negras tenínas que ser”. Tempo, Vol. 24 n. 3. Sept./Dic. 2018.

Hayes, J. M. Augusta Savage. Renaissance Woman. Cummer Museum, 2018.

Hill Collins, P., Bilge, S. Intersectionality. Polity, 2016.

Hirsch, A. Brit(ish). On race, identity and belonging. Vintage, 2018.

Hurston, Z. N. Baracoon. The story of last „Black Cargo”. Amistad, 2018.

Jordán, P. G. Dinámicas de poder locan en América Latina, siglos XIX - XXI. Ube, 2009.

Navaz L., Castilo, R. (ed.). Descolonizando el feminismo: Teorias y practicas desde los márgenes. Madri: Catedra, 2008.

Miki, Y. A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. Cambridge University Press, 2018.

Reyna, C. Q. „La movilización etnopolítica afrodescendiente en México e el Patrimonio Cultural Inmaterial”. An. Antrop., 49-II (2015), 149-173.

Rodriguez I. The Latin American Subaltern Studies Reader. Duke University Press, 2001.

Velázquez Gutiérrez, M.E. „Balances y retos de los estudios antropológicos sobre poblaciones afrodescendientes en México”. Anales de Antropología 50 (2016) 177–187.

Velázques, M, E. Nieto, G. I. Afrodescendientes en México. Una história de silencio y discriminación. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012.

Schwarcz, L.M. Registros escravos. Repertório das fontes oitocentistas pertencentes ao Acervo da Biblioteca Nacional. Fundacao Biblioteca Nacional.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.