Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie kino niezależne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-41 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie kino niezależne
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piskorska
Prowadzący grup: Anna Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs na Pegazie: Konwersatorium - grupa nr 1
Forum kursu na Pegazie: Forum studenckie (Konwersatorium - grupa nr 1)
Forum ogłoszeń (Konwersatorium - grupa nr 1)
Cele kształcenia:

I. Przedstawienie najważniejszych nurtów i twórców amerykańskiego kina niezależnego.

II. Na podstawie analizy dzieł filmowych omówienie podejmowanej problematyki, do zrozumienia której zostaną wprowadzone teorie społeczne oraz wiedza na temat współczesnej historii państw Ameryki Północnej (przede wszystkich Stanów Zjednoczonych).

III. Wprowadzenie narzędzi z zakresu teorii sztuki potrzebnych do interpretacji dzieł awangardowych, abstrakcyjnej sztuki wizualnej i prac z pogranicza sztuk.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:


przekrojową historię kina niezależnego – następujące po sobie najważniejsze nurty oraz współcześnie najbardziej wpływowych twórców (przede wszystkim w USA) [AME_K1_W04]

spektrum możliwych form filmu niezależnego (od konwencjonalnego filmu fabularnego po eksperymenty filmowe i video-art) [AME_K1_W02]

problematykę filmów niezależnych i potrafi wykazać jej źródła: uniwersalne (filozoficzne) oraz aktualne (społeczno-kulturowe) [AME_K1_W05]


Umiejętności – Student potrafi:


wykorzystać przyswojoną wiedzę do pogłębionej analizy amerykańskiej sztuki wizualnej XX i XXI wieku z uwzględnieniem kontekstów filozoficznych, politycznych i społeczno-kulturowych [AME_K1_U06]

rozpoznać i wyjaśnić strategie realizacyjne zastosowane w amerykańskich filmach niezależnych, posługując się w tym celu specjalistyczną terminologią [AME_K1_U02]

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi ustne związane z omawianymi problemami [AME_K1_U03]


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:


krytycznego odbioru filmów awangardowych, eksperymentalnych etc. i dyskusji na temat amerykańskiego kina niezależnego z pozycji eksperckiej [AME_K1_K01]

Student ma pogłębioną świadomość znaczenia kultury filmowej oraz refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych [AME_K1_K05]

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu wymagane jest:

• uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (każda kolejna powinna zostać odrobiona poprzez pisemną wypowiedź na temat, którego dotyczyło opuszczone spotkanie – we wcześniejszym porozumieniu z prowadzącą).

• w ramach przygotowania do każdych (poza pierwszymi) zajęć: obowiązkowa lektura jednego z dwóch wskazanych filmów.

• przygotowanie dwóch pisemnych wypowiedzi (w formie krótkich esejów 1–1,5 strony znormalizowanego tekstu) będących komentarzami

do jednego z tematów omawianych na zajęciach. Obowiązuje termin

do niedzieli godz. 24.00 danego tygodnia, w którym zajęcia, do których odnosi się komentarz, miały miejsce. Nadesłane w danym tygodniu eseje są następnie omawiane na początku kolejnych zajęć.

• uzyskanie przynajmniej 55% punktów z końcowego egzaminu pisemnego złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, przygotowanego w oparciu o materiał omawiany na zajęciach. Wynik egzaminu będzie miał decydujący wpływ na ocenę końcową, jednakże wysoki poziom realizacji prac cząstkowych może podwyższyć ocenę o pół stopnia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

esej, egzamin pisemny


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów kultury, wykład konwersatoryjny, dyskusja, mapa myśli

Bilans punktów ECTS:

5

Pełny opis:

Treści programowe (z podziałem na kolejne spotkania):

1. Kino niezależne – czyli jakie? Wprowadzenie w pola znaczeniowe w kontekstach: produkcji, strategii realizacyjnych i problematyki.

2. Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part I: Epoka kina klasycznego (l. 20.–40. XX w.)

Egzemplifikacje filmowe: Johnny Come Lately (William K. Howards, USA, 1943), Blood on the Sun (Frank Lloyd, USA, 1945)

3. Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part II: „Okres przejściowy” (l. 40.–60. XX w.)

Egzemplifikacje filmowe: Rock Around the Clock (Sam Katzman, USA, 1956), Shadows (John Cassavetes, USA, 1959)

4. Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part III: The Independent Hollywood? (l. 60.–90. XX w.)

Egzemplifikacje filmowe: Easy Rider (Dennis Hopper, USA, 1969), Return of the Secaucus Seven (John Sayles, USA, 1979), Dom gry (House of Games, David Mamet, USA, 1987), Seks, kłamstwa i kasety wideo (Sex, Lies, and Videotape, Steven Soderbergh, USA, 1989)

5. Niezależność współczesności I. Top tematy: dojrzewanie i miłość

Egzemplifikacje filmowe: Przekleństwa niewinności (The Virgin Suicides, Sofia Coppola, USA, 1999), Słoń (Elephant, Gus Van Sant, USA, 2003)

6. Niezależność współczesności II. Top tematy: kryzys życiowy i śmierć

Egzemplifikacje filmowe: Truposz (Dead Man, Jim Jarmusch, Japonia/Niemcy/USA, 1994), Ostatnie dni (Last Days, Gus Van Sant, USA, 2004), Broken Flowers (Jim Jarmusch, USA, 2005), Somewhere. Między miejscami (Somewhere, Sofia Coppola, USA, 2010)

7. Niezależność formalna – alternatywna narracja: zdecentralizowana, wielowątkowa

Egzemplifikacje filmowe: Slacker (Richard Linklater, USA, 1990), Short Cuts (Robert Altman, USA, 1993), Skrawki (Gummo, Harmony Korine, USA, 1997)

8. Niezależność formalna II – eksperymenty formalne

Egzemplifikacje filmowe: Laws of Gravity (Nick Gomez, USA, 1992), The Blair Witch Project (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, USA, 1999), Timocode (Mike Figgis, USA, 2000)

9. Mind-game films. Studium dwóch przypadków: Davida Lyncha i Christophera Nolana

Egzemplifikacje filmowe: Zagubiona autostrada (Lost Highway, David Lynch, USA/Francja, 1997), Mulholland Drive (David Lynch, USA/Francja, 2001), Memento (Christopher Nolan, USA, 2000), Incepcja (Inception, Christopher Nolan, USA/Wielka Brytania, 2010)

10. Reżyserzy niepoprawni politycznie

Egzemplifikacje filmowe: Dzieciaki (Kids, Larry Clark, USA, 1995), Happiness (Todd Solondz, USA, 1998), Ken Park (Larry Clark, Francja/Holandia/USA, 2002), Palindromy (Palindromes, Todd Solondz, USA, 2004)

11. Kino outsiderów I: współcześni Indianie

Egzemplifikacje filmowe: Czerwoni (Skins, Chris Eyre, USA, 2002), Tysiąc dróg

(A Thousand Roads, Chris Eyre, USA, 2005), Imprint (Michael Linn, USA, 2007)

12. Kino outsiderów II: nowe kino afroamerykańskie

Egzemplifikacje filmowe: Ona się doigra (She’s Gotta Have It, Spike Lee, USA, 1986) Chłopaki z sąsiedztwa (Boyz n the Hood, John Singleton, 1991), Malcolm X (Spike Lee, Japonia/USA, 1992), W bagnie Los Angeles (Devil in a Blue Dress, Carl Franklin, USA, 1995), Rozgrywka (Slam, Marc Levin, USA, 1998)

13. Kino outsiderów III: queer cinema

Egzemplifikacje filmowe: The Times of Harvey Milk (Rob Epstein, USA, 1984), My Own Private Idaho (Gus Van Sant, 1991), The Living End (Gregg Araki, USA, 1992), The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love (Maria Maggenti, USA, 1995), Daleko od nieba (Far From Heaven, Todd Hynes, 2002)

14. Amerykańska sztuka wideo – prolegomena

Artyści: James Bennings, Kate Gilmore, David Hammons, Nam June Paik, Howardena Pindell

15. Trzy słowa o odbiorcach. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Obowiązkowa (wybrane rozdziały)

Backman Rogers Anna, American Independent Cinema. Rites of Passage and the Crisis Image, Edinburgh University Press, Edinburgh 2015.

Bernier Celeste-Marie, African American Visual Arts, Edinburgh University Press, Edinburgh 2012.

Bordwell David, Thompson Kirstin, FilmArt. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Bordwell David, Tworzenie znaczenia w: Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków 1993.

Berra John, Declarations of Independence: American Cinema and the Partiality of Independent Production, Intellect Books, Bristol 2008.

Directory Of World Cinema American Independent, ed. J. Berra, Intellect Books, Bristol 2008.

Gomery Douglas, The Hollywood Studio System in: The Oxford History of World Cinema, ed. G. Nowell-Smith, Oxford University Press, New York 1997, pp. 43–58.

King Geoff, American Independent Cinema, I.B.Tauris, New York 2005.

Levy Emanuel, Cinema of Outisiders. The Rise of American Independent Film, New York University Press, New York 1999.

Mercado Gustavo, Okiem filmowca – nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2011.

Pierson John, Spike, Mike, Slackers and Dykes. A Guided Tour Across a Decade of American Independent Cinema, University of Texas Press, Austin 2014.

Pitrus Andrzej, Porzucone znaczenia, Wyd. Rabid, Kraków 2010.

Szczekała Barbara, Mind-game films. Gry z widzem i narracją, EC1 – Miasto Kultury, Łódź 2018.

Tzioumakis Yannis, American Independent Cinema – an Introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006.

Tzioumakis Yannis, Hollywood’s Indies Classics Divisions, Specialty Labels and the American Film Market, Edinburgh University Press, Edinburgh 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piskorska
Prowadzący grup: Anna Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.