Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film amerykański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON2-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film amerykański
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Prowadzący grup: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:


Cele kształcenia:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z głównymi nurtami rozwoju przemysłu filmowego w USA.

C2 Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi narzędziami potrzebnymi do rozumienia i interpretacji dzieł

filmowych.

C3 Celem kursu jest zapoznanie studentów z motywami kulturowymi, symbolami, ikonami funkcjonującymi

w amerykańskiej sztuce filmowej.

Efekty kształcenia:

Student ma pogłębioną wiedze na temat genezy i rozwoju struktur przemysłu filmowego, technologii i sztuki filmowej w USA

Student zna różnorodne teorie społeczne i kulturowe związane z przemysłem i sztuką filmową w USA


Student posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia filmu i instytucji filmowych w współczesnych społeczeństwach amerykańskich

umiejętności:

Student prawidłowo analizuje i wyjaśnia rozmaite zjawiska społeczne i kulturowe charakterze filmowym, oraz oddziaływanie filmu na takie zjawiska społeczno-kulturowe -

Student wykorzystuje szeroką wiedze teoretyczną do analizy i zrozumienia fenomenów kulturowych o charakterze filmowym, np. kwestie odbioru dzieła filmowego, wpływu filmu na styl życia etc.

Student rozumie i analizuje mechanizmy i funkcje oddziaływania sztuki filmowej na tworzenie i funkcjonowanie wielokulturowych społeczeństw w USA.

kompetencje społeczne:

Student jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych w których przydatna jest znajomość funkcjonowania przemysłu filmowego oraz procesów, które teksty filmowe generują.

Student ma potrzebę rozszerzania swojej wiedzy z zakresu filmu amerykańskiego oraz dzielenie się nią z innymi. Jest czujny na nowe zjawiska/teksty filmowe i potrafi ocenić ich znaczenie artystyczne i społeczne.

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętność z zakresu wiedzy o filmie w społeczeństwach amerykańskich i potrafi wdrożyć je w życiu publicznym, i wykorzystać w życiu zawodowym.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie 3 kolokwiów ze znajomości lektur filmowych.

aktywny udział w dyskusjach.

Zrealizowanie projektu filmowego

w zespole lub samodzielne przygotowanie i przedstawienie

prezentacji.

Egzamin pisemny w formie

eseju na wybrane dwa zagadnienia z obszaru omawianej na

zajęciach problematyki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – analiza literatury związanej z historią filmu amerykańskiego.

umiejętności – prezentacje multimedialne, udział w dyskusji, krytyczna analiza wybranych tekstów filmowych

kompetencje społeczne – prezentacja multimedialna wraz z towarzyszącą jej dyskusją;


Metody dydaktyczne:

metody eksponujące – film

metody podające – prezentacja multimedialna

metody podające – wykład informacyjny

metody problemowe – metody aktywizacyjne – dyskusja dydaktyczna

metody problemowe – wykład konwersatoryjny

metody podające – anegdota


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Historia filmu amerykańskiego będzie omawiana z uwzględnieniem trzech

podstawowych czynników wpływających na kształt sztuki filmowej, to

jest:tendencji estetycznych, rozwoju technologicznego oraz zmian ekonomicznych

i społecznych, które w poszczególnych okresach amerykańskiej historii mocno

wpływały na treść i formę sztuki filmowej. Epoka przedkinowa i początki kina w

USA, Kino nieme; Hollywood a Wielki kryzys; Miedzy eskapizmem a realizmem,

Złote lata Hollywood; Wpływy europejskie w amerykańskiej sztuce filmowej;

Polityka a film - lata 70. i 80.;Zmiany języka filmu- od kina stylu zerowego do kina

postmodernizmu;Kino Afro-Amerykanów; amerykańskie kino niezależne.

Pełny opis:

1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

2. - Wprowadzenia. Epoka przedkinowa. Narodziny kina. Thomas Edison vs.William Dickson – pionierzy amerykańskiego kina. Jak powstawało Hollywood.

3. - Filmowe wizje świata Davida W. Griffitha Prezentacja fragmentów filmów: Narodziny Narodu, Nietolerancja

Czytamy: M. Hendrykowska: Dzieło przełomowe dla historii kultury, ss 44-52

4. „Comedy is a Man in Trouble” – Charakterystyka humoru w komedii niemej. Wielkie osobowości komedii niemej.

5. Hollywood uczy się mówić. Co zmieniło wprowadzenie dźwięku ; All Singing, All Talking, All Dancing, czyli o kinie muzycznym lat 30.

Czytamy K.T.Toeplitz Dźwięk, muzyka, dialog, ss. 94-105 oraz W. Bobiński, „Ekran <<przemówił>>, czyli dźwięk w filmie”, ss. 25-29.

6. Wielki kryzys, wielkie Hollywood. Problem autocenzury. Kryzys a przemysł filmowy. Kodeks Haysa i rating system, czyli o autocenzurze w Hollywood

Czytamy: K. Ociepa: Ameryka New Dealu w stylu Caprasque. Dyskusja

7. Styl czy gatunek, rzecz o filmie noir – prezentacja fragmentów filmów Sokół maltański, 1941 oraz Casablanca, 1942 Michaela Curtisa. Kino gangsterskie; Komuniści atakują Hollywood

R. Syska, „Panorama kontekstów amerykańskiego NOIR”, ss. 23-51.

8. Alfred Hitchcock, czyli Autor w Hollywood. Fragmenty Północ, Północny-Zachód; Nieznajomi z pociągu.

Dyskusja o statusie reżysera w Hollywood. Co to jest kino autorskie?

Czytamy: M. Adamczyk, „Konstruując Alfredów Hitchcocków”, ss. 96-106 oraz K. Loska, Alfred Hitchcock – problem tożsamości, ss. 209-228

9. Z Suchej Beskidzkiej do Hollywood, rzecz o Billy Wilderze. Pokaz fragmentów filmów: Billy Wilder: Portret człowieka w 60% doskonałego (1980 reż. Annie Tresgot) oraz Raz, dwa, trzy reż. B.Wilder (1961)

10. - Kontestacja na dużym ekranie. Film kultowy, film pokoleniowy – definicje, historia, refleksje.

Czytamy: Cz. Dondziłło, „O nowej fali i filmie amerykańskim”, ss. 3-14.

11..”Brodate dzieciaki” zmieniają kino –Ważność bycia Francisem Fordem Coppolą. Projekcja fragmentów Taksówkarza, M.Scorsese.

12.Alternatywni: J.Cassavetes i J.Jarmusch – omówienie twórczości reżyserów. Fragmenty filmów: Cienie reż. J.Cassavetes i Inaczej niż w raju reż. J.Jarmusch

Czytamy: B.Lisowska: Podróże pozorne. Jim Jarmusch wobec mitu wędrówki, ss 117-132. oraz J. Uszyński, „Jima Jarmuscha parodia nihilizmu” (wraz z wywiadem Daniela Parra), ss.28-38

13. Afroamerykanie w kinie. Wizerunki Afroamerykanów w amerykańskim kinie mainstreamowym. Blaxploitation- charakterystyka nurtu.

Czytamy: M.Robert: Spike Lee – afroamerykański „mocny film zaangażowany.”ss. 125-144

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.