Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie wyznania w filmie dokumentalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON2-8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie wyznania w filmie dokumentalnym
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów II stopnia (Migrace Międzynarodowe) - II sem
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Napierała
Prowadzący grup: Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań funkcjonujących w USA oraz krytyczną ocenę prezentacji poszczególnych grup religijnych w filmach dokumentalnych

Forma i warunki zaliczenia:

konwersatorium: aktywność, znajomość tekstów, kolokwium, projekt pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań funkcjonujących w USA oraz krytyczną ocenę prezentacji poszczególnych grup religijnych w filmach dokumentalnych. Pomocna w trakcie kursu będzie analiza filmu dokumentalnego jako źródła w badaniach społecznych oraz umiejętność dokonania szczegółowej i rzetelnej krytyki tego typu źródeł. Pod koniec kursu studenci będą potrafili samodzielnie analizować sposób prezentacji pewnych wyznań, Kościołów i grup religijnych, a także kultów (sekt) przedstawianych w filmach dokumentalnych, a także odróżniać stereotypy od rzetelnej wiedzy na temat poszczególnych wyznań.

Pełny opis:

Konwersatorium: dyskusja dydaktyczna sprawdzająca wiedzę studentów w zakresie zadanej literatury oraz zagadnień przedstawionych w filmach, kolokwium sprawdzające wiedzę z zajęć oraz projekt polegający na samodzielnej analizie wybranego filmu dokumentalnego przedstawiającego jedno z amerykańskich wyznań.

1. Kolokwium 35%

2. Aktywność 25%

3. Projekt-esej 40%

Aby zaliczyć kurs z każdego elementu kursu, jak i ze wszystkich składowych łącznie, należy uzyskać co najmniej 51% punktów.

Zajęcia:

1. 24.02.20 – zajęcia wprowadzające. Podręcznik: P. Napierała „In God We Trust”. Teksty dodatkowe: Boisi Center Papers, M. Pomarański, „Amerykański fundamentalizm protestancki”, A. Tokarczyk, „Protestantyzm”.

2. 02.03.20 – zajęcia teoretyczne: definicje religii; kościoły, sekty, denominacje – terminologia; reformacja protestancka; historia protestantyzmu w USA: zróżnicowanie religijne kolonii

3. 09.03.20 – Wielkie Przebudzenia i ich wpływ na powstanie nowych wyznań; przykłady nowych wyznań, odłamów, sekt i kultów

4. 16.03.20 – film dokumentalny jako źródło w naukach społecznych; krytyka źródeł

5. 23.03.20 – kolokwium

Kolejne zajęcia (30.03.20, 06.04.20, 20.04.20, 27.04.20, 04.05.20, 11.05.20, 18.05.20 25.05.2020, 01.06.20, 08.06.20) poświęcone będą projekcji i analizie wybranych filmów dokumentalnych. Do analizy niezbędne będzie zapoznanie się z tekstami dotyczącymi poszczególnych wyznań. Fakty zostaną zestawione z obrazami filmowymi.

Proponowane filmy: “Trouble in Amish Paradise”, “The Mormons”, „Jesus Camp”, „Marjoe”, „For the Bible Tells Me So”, „Waco. A New Revelation”, „David Koresh and his multiple wives”, „Children of God: Lost and Found”, “Mary Baker Eddy – A Heart in Protest”, “The Secretes of Scientology”

Literatura:

P. Napierała „In God We Trust”.

Boisi Center Papers: https://www.bc.edu/centers/boisi/publications/boisi_center_papers.html

M. Pomarański, „Amerykański fundamentalizm protestancki”

A. Tokarczyk, „Protestantyzm”.

P. Napierała, "Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii", Studia Sociologica

Teksty dodatkowe do uzgodnienia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.