Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo w kulturze audiowizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD28 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo w kulturze audiowizualnej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Prowadzący grup: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

wiedza: Student posiada wiedzę na temat różnych form kultury audiowizualnej w współczesnych społeczeństwach wielokulturowych. - K1A_W02, Student dysponuje wiedzą na temat podstawowych instytucji medialnych i kulturowych odpowiedzialnych za dystrybucję tekstów kultury audiowizualnej - K1A_W04, Student posiada wiedzę na temat społecznej roli jaką odgrywa kultura audiowizualna we współczesnych społeczeństwach - KA_W10 umiejętności: Student rozumie i potrafi zinterpretować rozmaite audiowizualne fenomeny o charakterze kulturowym - K1A_U02. Student potrafi zgromadzić i przedstawić w formie pisemnej lub ustnej swoja wiedze na temat zjawisk kultury audiowizualnej. - K1A_U06. Student rozumie i potrafi wytłumaczyć wpływ rozmaitych zjawisk audiowizualnych o charakterze kulturowym na mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa. - - K1A_U10. Student potrafi przewidzieć postać i rolę kulturowych zjawisk audiowizualnych we współczesnych społeczeństwach – K1A_U11

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu w formie pisemnej (50% oceny końcowej)

Wykonanie projektu/prezentacji/eseju (30 % oceny końcowej)

Aktywny udział w zajęciach (20% oceny końcowej)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu)


5.0 - student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na zajęciach


4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany na zajęciach


3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał wykładany na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, film, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

30 godzin (1 ECTS) – uczestnictwo w zajęciach


30 godzin (1 ECTS) – przygotowanie do egzaminu pisemnego


razem: 60 godzin = 2 punkty ETCS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowych wiadomości z zakresu roli pełnionej przez media audiowizualne we współczesnym społeczeństwie, a także efektów ich oddziaływania.

Pełny opis:

SPOŁECZEŃSTWO W KULTURZE AUDOWIZUALNEJ

1. Audiowizualność w perspektywie historycznej – wprowadzenie

2. Mimesis / kreacja – rzecz o fotografii. Analogowość vs.cyfrowość, czyli dwa paradygmaty audiowizualności.

3. Audiosfera lub czy radio może być sztuką?

4. Film – bajarz czy malarz XX wieku.

5. Telewizja – właściwości medium. Paleo- i neo- telewizja.

6. Teledysk czy wideoklip – o nowych i nowszych formach telewizyjnego przekazu.

7. Wideo lub wolność pod kontrolą.

8. Odkrywanie nowego świata, czyli jak rzeczywista jest rzeczywistość wirtualna.

9. Nowe media a problem interfejsu.

10. Kto dziś potrzebuje placu zabaw, czyli rzecz o grach komputerowych.

11. Nowe obszary sztuki, albo czym jest net art.

12. Konwergencja- nowy paradygmat myślenia o kulturze.

Literatura:

Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008; J. Bryant, S. Thompson, B. W. Finklea, Fundamentals of Media Effects, Long Grove 2013; N. Chomsky, E. Herman, Manufacturing Consent, New York 1988; B. Golka, System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004; S. Iyengar, D. Kinder, News That Matters, Chicago & London 1987; D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007; W. J. Potter, Media Effects, New York 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.