Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Prowadzący grup: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie kolokwium w formie pisemnej. Aby przystąpić do kolokwium, każdy student (w grupach max czteroosobowych) musi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą środowiska geograficznego Kanady. Na ostateczną ocenę składają się: 1. Kolokwium: 50% oceny końcowej 2. Prezentacje– 15% oceny końcowej 3. Krótkie kolokwia - 35 % oceny końcowej. Premiowane jest też aktywne uczestnictwo w zajęciach - 5 plusów = 0.5 stopnia do oceny końcowej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prowadzący będzie oceniał: • aktywność studentów na ćwiczeniach, • formę i treść prezentacji multimedialnych jest opracowywany w grupach maksymalnie czteroosobowych. • wiedzę uzyskaną podczas ćwiczeń oraz podczas lektury tekstów obowiązkowych zweryfikowaną w formie kolokwium, na które składa się test wyboru oraz krótkie pytania opisowe •

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi faktami dotyczącymi dziejów Kanady i najważniejszymi zagadnieniami współczesnymi tego kraju, jego społeczeństwa oraz szeroko rozumianej kultury i jej specyfiki. Szczególna uwaga zwracana jest na procesy i zjawiska związane z budową kanadyjskiej tożsamości oraz na genezę i mechanizmy funkcjonowania kanadyjskiej wielokulturowości.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów (program podstawowy) z podstawowymi faktami dotyczącymi dziejów Kanady i najważniejszymi zagadnieniami współczesnymi tego kraju, jego społeczeństwa oraz szeroko rozumianej kultury i jej specyfiki. Szczególna uwaga zwracana jest na procesy i zjawiska związane z budową kanadyjskiej tożsamości oraz na genezę i mechanizmy funkcjonowania kanadyjskiej wielokulturowości.

Program zajęć 1. Wstęp do Canadian Studies - Omówienie źródeł do badań kanadyjskich. Panorama Kanady ( film) 2. Środowisko naturalne Kanady 3. Regiony i regionalizm w Kanadzie 4. Dzieje ziem kanadyjskich cz. 1 5. Dzieje ziem kanadyjskich cz.2 6. System polityczny 7. Społeczeństwo kanadyjskie 8. Literatura angielskojęzyczna 9. Literatura francuskojęzyczna 10. Diaspora polska 11. Film kanadyjski 12. Media i prasa 13. Muzyka 14. Sztuka 15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa: • Sauvé V. L., Sauvé M. , Gateway to Canada, Toronto: Oxford University Press1997. • Kanada [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN t. XIII • Osiński J., Zawiślińska I., System naczelnych organów państwa [w:] Konstytucja Kanady, Warszawa: Wydawnictwa Sejmowe, 1998. s. 28-41 • Obraz Kanady w Polsce, M. Buchholz (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. • Wróbel P., Wróbel A. Kanada, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2000. s. 15-22.

Literatura uzupełniająca: • Grzybowski M., Szkice kanadyjskie, Kielce-Kraków, 2003. • Introducing Canada. Content Backgrounders, Strategies, and Resources for Educators, Joyce W. W., Beach R. (red.), Washington 1997. • Konstytucja Kanady, Warszawa: Wydawnictwa Sejmowe, 1998. Państwo-Naród- Tożsamość w dyskursach Kulturowych Kanady, M. Buchholtz , E. Sojka (red.), Kraków, Universitas 2010. • Przeglądowy atlas świata: Ameryka Północna, R. Mydela, G. Grochala (red.), Kraków: Fogra 1998. • Starski J., Kanada: kraj bobra i klonowego liścia, Warszawa: Safari Poland, 2004.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: WSM.IASP-LD15, w cyklu: 18/19Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak> Strona 2 z 4 02.10.2019 11:24

• Story Norah, The Oxford Companion to Canadian History and Literature, Toronto 1967.

• Zakrzewski J., Ameryka kanadyjska, Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1988.

• www.thecanadianencyclopedia.com

• www.cbc.ca

www.macleans.ca

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.