Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka Łacińska w XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ameryka Łacińska w XX wieku
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów, I stopnia,st. stac,Latynoamerykanistyka (Sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1: studenci zaznajomieni zostaną z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej.

C2: studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej Ameryki Łacińskiej.

Efekty kształcenia:

W1: student zna najważniejsze wydarzenia z historii politycznej i społecznej XX-wiecznej Ameryki Łacińskiej, jak również ich genezę i skutki. LAT_K1_W03

W2: student posiada wiedzę na temat podstawowych zjawisk kształtujących politykę, stosunki społeczne i relacje gospodarcze w XX-wiecznej Ameryce Łacińskiej. LAT_K1_W03, LAT_K1_W05

W3: student zna cechy charakterystyczne XX-wiecznych latynoamerykańskich reżimów niedemokratycznych oraz ich społeczne skutki. LAT_K1_W05

W4 : posiada wiedzę na temat genezy i specyfiki latynoamerykańskich XX-wiecznych ruchów rewolucyjnych i lewicowych. LAT_K1_W05, LAT_K1_W07

W5: student rozumie specyfikę i wyzwania procesu demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej. LAT_K1_W05, LAT_K1_W07

U1: student potrafi osadzić zjawiska polityczne i społeczne XX-wiecznej Ameryki Łacińskiej w kontekście szerszych procesów zachodzących w świecie. LAT_K1_U01, LAT_K1_U06

U2: student potrafi analizować najważniejsze zjawiska społeczne i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej Ameryki Łacińskiej. LAT_K1_U05, LAT_K1_U06

U3: student potrafi wskazać, opisać i przeanalizować związki między sytuacją społeczną a zamianą polityczną w XX-wiecznej Ameryce Łacińskiej. LAT_K1_U01, LAT_K1_U05, LAT_K1_U06

U4: student potrafi dostrzec i przeanalizować wpływ zjawisk społeczno-politycznych XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej na współczesne wyzwania stojące przed państwami regionu. LAT_K1_U05, LAT_K1_U06

K1: student jest gotów do szerokiego prezentowania swojej wiedzy i krytycznego analizowania treści pojawiających się w latynoamerykańskim dyskursie publicznym. LAT_K1_K01, LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczestnictwo w wykładach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu.

Egzamin obejmuje tematy omawiane na wykładach oraz zagadnienia z materiałów zadanych przez prowadzącą do własnej analizy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – analiza literatury związanej z zakresem tematycznym modułu, egzamin obejmujący tematykę przedstawianą na zajęciach

umiejętności – umiejętność analitycznego myślenia i analizowania tekstów źródłowych

kompetencje społeczne – świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w wykładzie - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami i zjawiskami polityczno-społecznymi XX wieku w Ameryce Łacińskiej.

Pełny opis:

Omawiane treści:

1. Sytuacja polityczno-gospodarcza Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w.

2. Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej przełomu XIX i XX w.

3. Nacjonalizm i rewolucja pierwszych dekad XX w. - rewolucja meksykańska, Estado Novo w Brazylii, rządy Yrigoyena w Argentynie, apryzm w Peru

4. Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej.

5. W poszukiwaniu alternatyw - peronizm w Argentynie, gwatemalska "wiosenna dekada", MNR w Boliwii, Goulart w Brazylii.

6. Koncepcja centrum i peryferii, strategia industrializacji poprzez substytucję importu.

7. Rewolucja kubańska.

8. Latynoamerykańscy socjaliści - Salvador Allende w Chile, sandiniści w Nikaragui, Maurice Bishop w Grenadzie.

9. Doktryna bezpieczeństwa narodowego i latynoamerykańskie dyktatury - Argentyna, Chile, Brazylia.

10. Demokratyzacja w Ameryce Łacińskiej.

11. Rozliczenia z przeszłością - Komisji Prawdy i Pojednania.

12. Konsensus waszyngtoński i neoliberalizm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków, 2009.

- T. Łepkowski (red.), Dzieje Ameryki ŁAcińskiej (3 tomy), Warszawa 1979-1983.

- P. H. Smith, T. E. Skidmore, Modern Latin America, Oxford/New York, 2001.

- H. Bailey, A. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1969.

- J. Ch. Chasteen, Ogień i krew: historia Ameryki Łacińskiej.

Literatura dodatkowa

- L. Bethell, The Cambridge Hisory of Latin America, Cambridge University Press, 1984-2008.

- A. Fijałkowska, Amerykańska ruletka: historia i współczesność stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, 2017.

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest synchronicznie (w czasie rzeczywistym) na platformie MS Teams. W razie problemów z dołączeniem do zespołu proszę o kontakt mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.