Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM48 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Praszałowicz
Prowadzący grup: Dorota Praszałowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat jednego z kluczowych wyzwań współczesnego świata, jakim jest rosnąca pluralizacja społeczeństw pod względem etnicznym i rasowym. Owa wiedza jest przekazywana w drodze dialogu ze studentami oraz w drodze pracy nad projektami. To wszystko da oprócz samej wiedzy także umiejętności, pozwalające zrozumieć napięcia społeczne i ułatwiające ich interpretację, przy unikaniu uproszczeń i nadmiernych uogólnień.

Efekty kształcenia:

STUDENT:

1. Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania społeczeństwa oraz podstawowych struktur i instytucji życia społecznego USA K1A_W02

2. Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w USA oraz o ich konsekwencjach K1A_W09

3. Potrafi dostrzegać procesy zmian społecznych oraz ich wpływ na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia etniczności K1A_U01

4. Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe

w kontekście procesów migracji oraz przemian etniczności K1A_U02

5. Jest społecznie wrażliwy na problemy związane z podziałami etnicznymi i rasowymi w USA K1A_K06


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończyć będzie kolokwium, do zaliczenia którego uzyskać należy co najmniej 61 %.


Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu grupowego przedstawionego podczas zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena projektu, ocena egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

migracje międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Daleko idące zróżnicowanie społeczeństw Ameryki Północnej pod względem etnicznym i rasowym stanowi o ich specyfice, szczególnie w porównaniu z Europą, w tym z Polską, która jest zdominowana przez ludność jednolitą pod względem korzeni etnicznych. Owo zróżnicowanie stanowi także znaczne wyzwanie, jak dowodzą wydarzenia ostatnich miesięcy (2020), gdy po śmierci George'a Floyda przez całe Stany Zjednoczone Ameryki przetaczają się demonstracje pod hasłem BLACK LIVES MATTER. Większość zajęć zostanie poświęcona temu krajowi, z powodu jego dominacji na kontynencie północno-amerykańskim, a także ze względu na bieżące napięcia rasowe w tym kraju.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiane są następujące kwestie:

0. Wprowadzenie do kursu: Dramatyczne wydarzenia rasowe ostatnich miesięcy w USA

1. Rasa i etniczność

2. Dynamika zbiorowości rasowych i etnicznych w USA

3. Struktura zbiorowości rasowych w USA

4. Zróżnicowanie etniczne zbiorowości rasowych w USA

5. Biali Amerykanie: WASP, Włosi w USA, Polacy w USA, Żydzi w USA, Niemcy w USA

6. Afroamerykanie a Afrykanie w USA

7. Latynosi: Meksykanie, Portorykańczycy, Kubańczycy

8. Azjaci i mieszkańcy wysp Pacyfiku: Chińczycy, Filipińczycy, Japończycy, Imigranci z Indii, Koreańczycy, Wietnamczycy i uchodźcy z Indochin, Hawajczycy i mieszkańcy wysp Pacyfiku,

9. Indianie i inni rdzenni mieszkańcy Ameryki

10. Przynależność rasowa a pozycja społeczna

11. Zróżnicowanie rasowe i etniczne Kanady i Meksyku.

Literatura:

Bieżące artykuły z portali internetowych (zostaną uzgodnione z początkiem kursu), propozycje wstępne:

https://www.nationalgeographic.com/history/2020/06/2020-not-1968/

https://edition.cnn.com/2020/05/27/us/gallery/george-floyd-demonstrations/index.html

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52872401

Literatura sugerowana

J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna

w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2002

A. Posern-Zieliński, Indianie (w:) T. Płudowski, Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Toruń 2008, s. 129 -156.

A. Antoszek, Afroamerykanie (w:) T. Płudowski, Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Toruń 2008.4. G. Zygadło, Latynosi (w:) T. Płudowski, Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Toruń 2008, s. 180 -218.

Magdalena Matłokoa, Sztuka budowania i burzenia mostów, czyli stosunki afroamerykańsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych, (w:) A. Małek, P. Napierała (red.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.