Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia migracji europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM57 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia migracji europejskich
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walaszek
Prowadzący grup: Adam Walaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

poznanie zarysu wędrówek mieszkańców kontynentu europejskiego od połowy XVII w. do końca XX wieku

Efekty kształcenia:

znajomość podstawowych mechanizmów, celów, wielkości migracji Europejczyków na rozmaitych dystansach

Wymagania wstępne:

znajomość historii powszechnej na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny sprawdzający wiedzę z wykładów i wskazanej literatury

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie

Metody dydaktyczne:

wykład na platformie Pegasus

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - udział w zajęciach

2 ECTS - przygotowanie do egzaminu i lektura tekstów

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Migracje towarzyszyły mieszkańcom Europy od początków historii, a i dziś stanowią niezwykle ważną część europejskiej rzeczywistości. Aby właściwie zrozumieć, aby umieścić współczesne wydarzenia w stosownym kontekście należy zdać sobie sprawę właśnie z tego, że towarzyszyły Europie od wieków. Wykład stanowić będzie przegląd rozmaitych typów międzynarodowych migracje wewnątrz Europy i z Europy od wieku XVII po koniec XX, wędrówki na krótkich i średnich dystansach, migracje zaoceaniczne; migracje zarobkowe, uchodźstwo polityczne lub migracje przymusowe. Obejmie także charakterystykę skutków i roli migracji; miejsc, do których wychodźcy z rozmaitych regionów i krajów docierali, ich osadnictwo, stopniowe zmiany kierunków migracji.

Pełny opis:

HISTORIA MIGRACJI EUROPEJSKICH

Kurs stanowi panoramę rozmaitych wędrówek, które charakteryzowały Europę od zawsze. Obejmuje okres od końca wojny trzydziestoletniej (1648) po koniec wieku XX.

Przedstawia – w rozmaitych epokach migracje na wieś, migracje do miast, migracje na rozmaitych dystansach. Juz w epoce nowożytnej, w związku z kolonizacją pojawiają się wędrówki za oceany. W wieku urbanizacji i industrializacji (XIX) zmieniają się szlaki wędrówek, lecz ruchy się jedynie nasilają. To emigracji zarobkowe na rozmaitych dystansach. Obejmują Europę od Skandynawii po południe Europy, od Irlandii po Rosję. Inny wątek stanowią charakterystyczne dla tej epoki emigracje motywowane politycznie. Wszystko to odbywa się w czasach skrajnego liberalizmu gospodarczego.

Przymusowe migracje przyjmują ogromne rozmiary w XX w. w związku z wojnami i dochodzeniem do władzy reżimów totalitarnych. Ponieważ w okresie międzywojennym państwa starają się kontrolować ruchy ludności, zmieniają się szlaki i kierunki migracji. Słabnie np. rola USA, które jako kierunek zastępuje Kanada. W Europie wyraźny nadal pozostaje ruch z południa i wschodu na zachód.

Nowa sytuacja polityczna po II wojnie światowej wprowadza kolejne korekty, niemniej, w nowych okolicznościach migracje trwają. Przy tym wiele europejskich krajów zmienia się z krajków emigracji w kraje imigracji.

Literatura

A. Walaszek, Migracje Europejczyków (1650-1914), Kraków 2007; R. Daniels, Coming to America, Princeton 1991 i in. wydania; L.P. Moch, Moving Europeans, Bloomington 1992, 2003.

Literatura:

A. Walaszek, Migracje Europejczyków (1650-1914), Kraków 2007; R. Daniels, Coming to America, Princeton 1991 i in. wydania; L.P. Moch, Moving Europeans, Bloomington 1992, 2003.

Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 2007: Wydawnictwo UJ.

Boyarin J., Żydzi polscy w Paryżu, „Przegląd Polonijny” 1997, nr 2, ss. 35-52

Boyarin J., Żydzi polscy w Paryżu. Etnografia pamięci, tłum. A. Walaszek, Kraków: WL 1991, część I.

Gabaccia D. R., Imigracja do Stanów Zjednoczonych 1848-1920, w: Historia Stanów Zjednoczonych, red. A. Bartnicki, D. Critchlow, t. 3, 1848-1917, Warszawa 1995.

European Migrants. Global and Local Perspectives, ed. D. Hoerder, L.P. Moch, Boston 1996.

Higham J., Rola imigracji w historii Ameryki; tenże Integracja a pluralizm: jeszcze jeden amerykański dylemat, w: Dwieście lat USA. Ideały i paradoksy historii amerykańskiej, opr. Lawrence D. Orton, Warszawa 1984

Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Migracje i społeczeństwo 5 , red. J.E. Zamojski, Warszawa 2000.

Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981, ss. 1-68.

Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego, A. Saksona, Poznań 1997

Kubiak H., Migracje międzynarodowe u schyłku XX wieku. Nadzieje i lęki, „Przegląd Polonijny” XIX(1993), nr 3, ss. 49-73

Kula M., Wolność w rozumieniu emigrantów żydowskich zmierzających do Palestyny, „Przegląd Polonijny” XIX(1993), nr 3, ss. 75-91.

Mączak Antoni, Peregrynacje, wojaże turystyka, Warszawa 1984.

Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, „Przegląd Polonijny” 2005 nr 1

Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, red. C. Bobińska, Warszawa 1976

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.