Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM77 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Turek
Prowadzący grup: Maciej Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student:

1. posiada wiedzę na temat wpływu mechanizmów public relations na pozycję jednostki w społeczeństwie

2. dysponuje wiedzą na temat roli public relations w kształtowaniu społeczeństw obywatelskich

3. zna zasady jakimi rządzą się media w kreowaniu wizerunku w polityce i biznesie

4. potrafi rozpoznać narzędzia public relations stosowane przez współczesne społeczeństwa, w tym w szczególności przez społeczeństwo amerykańskie

5. umie analizować relacje społeczne przez pryzmat ich wpływu na politykę, gospodarkę i kulturę amerykańską

6. potrafi dostrzegać wielokulturowe aspekty współczesnych public relations

7. umie prognozować zjawiska społeczne wynikające z działalności public relations

8. jest świadomy konieczności wdrażania w podstawowym zakresie narzędzi public relations w życiu codziennym

9. jest w stanie przygotować w większej grupie podstawowe założenia kampanii public relations dla polityka i strategii public relations dla firmy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS - udział w zajęciach i rozwiązywanie kazusów

2 ECTS - przygotowanie i prezentację założeń kampanii public relations

1 ECTS - przygotowanie do testu z wiedzy teoretycznej i jego zaliczenie


Szczegóły zostaną podane podczas zajęć wprowadzających.

Skrócony opis:

Celem kursu jest przegląd modeli i technik public relations oraz zapoznanie studentów - poprzez analizę i rozwiązywanie wybranych przypadków - z zasadami efektywnego PR.

Pełny opis:

Treść modułu kształcenia obejmuje:

• zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w public relations

• ukazanie roli wystąpień publicznych w życiu codziennym i w pracy

• wyjaśnienie znaczenia wizerunku firmy dla jej rozwoju i sukcesu marketingowego

• przedstawienie cech języka public relations (mówionego i pisanego)

• analizę roli mediów i konieczności odpowiedniego działania dyrektorów ds. public relations w kontaktach z mediami

• przybliżenie istotnych elementów charakteryzujących PR w Internecie

• zapoznanie się ze strategią public relations dla firm i korporacji

• wyjaśnienie skutków przekroczenia prawa w wyniku działalności PR

• przekazanie praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi oraz kontaktami z mediami

• nabycie umiejętności pracy w grupie nad projektem związanym ze specyfiką public relations

• analizę formy wypowiedzi jako jednego z najważniejszych elementów późniejszego sukcesu człowieka w życiu publicznym

Literatura:

Anthonissen, P.F., red. 2010. Komunikacja kryzysowa, Warszawa: Wolters Kluwer.

Awad, J. F. 1985. The Power of Public Relations, New York: Praeger.

Davis, Antony. 2007. Public relations, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Murdoch, Anna. 2004. Prezentacje i wystąpienia w public relations, Warszawa: Poltext.

Olędzki, Jerzy, Piotr Tworzydło. 2007, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pluta, Ewa. 2001, Public Relations: Moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Twigger.

Rozwadowska, Barbara. 2002. Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa: Studio Emka.

Seitel, Fraser P. 2003. Public relations w praktyce, Warszawa: Felberg.

Stole, Inger L. 2006, Advertising on Trial: Consumer Activism and Corporate Public Relations, Urbana: University of Illinois Press.

Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa: Związek Firm Public Relations, 2011.

Tye, Larry. 1998. The Father of Spin: Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations, New York: Henry Holt Company.

Wojcik, Krystyna. 2013. Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa: Wolters Kluwer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.