Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM78 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie społeczne
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sawicka
Prowadzący grup: Monika Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowych informacji z zakresu komunikacji oraz realizacja ćwiczeń mających na celu rozwój kompetencji komunikacyjnych uczestników kursu.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe pojęcia, cechy i uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej.


Student zna i rozumie cechy, zasady i funkcje komunikacji interpersonalnej z rozróżnieniem na komunikację werbalną i niewerbalną.


Student potrafi omówić wyznaczniki kompetentnego przemawiania publicznego i zastosować je w praktyce.


Student potrafi zidentyfikować czynniki stanowiące bariery w komunikacji.


Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieobecność musi zostać odrobiona przez załadowanie na platformę Teams streszczenia lektury, która była zadana na zajęcia, na których Student był nieobecny.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium zaliczeniowego w formie testowej.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

1. Komunikacja – zagadnienia wstępne

2. Komunikacja interpersonalna

3. Komunikacja werbalna

4. Komunikacja niewerbalna

5. Prezentowanie i mówienie publiczne I

6. Prezentowanie i mówienie publiczne II

7. Bariery w komunikowaniu

Literatura:

1. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2007.

2. Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998

3. Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Kraków 2007.

4. Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.