Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje w ekonomii transatlantyckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM80 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Migracje w ekonomii transatlantyckiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wyrwisz
Prowadzący grup: Anna Wyrwisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowym celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat migracji w ekonomii transatlantyckiej w ujęciu historycznym.

Efekty kształcenia:

wiedza: posiada podstawową wiedzę o teoretycznych aspektach migracji zarobkowych;

ma podstawową wiedzę o historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych;

rozpoznaje charakterystykę migracji transatlantyckiej w różnych epokach ekonomicznych;

umiejętności: dostrzega przemiany zachodzące w historii transatlantyckich migracji ekonomicznych;

kompetencje: rozumie zmiany w strukturze ekonomicznych migracji międzykontynentalnych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowy egzamin.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują teoretyczne aspekty migracji zarobkowych oraz historię ekonomicznych migracji transatlantyckich.

Pełny opis:

1. Aspekty teoretyczne uwarunkowań migracji zarobkowych – koncepcje neoklasyczne/ortodoksyjne; model Heckshera-Ohlina

2. Model mobilności Harrisa i Todaro

3. Teoria rozwoju gospodarczego Ranisa i Fei

4. Teoria systemu światowego

5. Teoria dualnego rynku pracy

6. Koncepcja Globalnego Południa i Globalnej Północy

7. Przyczyny industrializacji Stanów Zjednoczonych

8. Wielki Kryzys w USA i New Deal

9. Plan Marshalla

10. Globalizacja a migracja

11. Nierówne tempo rozwoju

12. System kwotowy

13. Migracja międzynarodowa w różnych epokach ekonomicznych: 1600-1790; 1790-1850; 1850-1913; 1914-45; 1946-2000)

14. 4 zmiany w strukturze migracji międzykontynentalnej (po II wojnie światowej)

15. Nielegalna imigracja

16. Wpływ migracji na gospodarkę i rynek pracy

17. Rosnące bariery – kontrola migracyjna

18. Polityka imigracyjna krajów przyjmujących po II wojnie – 4 najważniejsze systemy

Literatura:

B. Thomas, International Migration and Economic Development.

B.R. Chiswich, T. Halton, International Migration and the Integration of Labor Markets.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.